קרע בגיד הכתף מה גורם לזה

קרע בגיד הכתף מה גורם לזה

קרע בגיד הכתף מה גורם לזה? הגידים במפרק הכתף מחברים את שרירי השרוול המסובב (rotator cuff) אל ראש עצם הזרוע (Humerus). היציבות של מפרק הכתף תלויה רבות ביכולות ובשלמות של הגידים והשרירים הללו. שרירי וגידי השרוול המסובב מייצבים את הראש של עצם הזרוע בתוך השקע הגלנואידי. קרע בגיד הכתף (rotator cuff tear) עלול להתרחש בגלל עומסי יתר או לנזקי חבלה. מתיחה או קרע גיד בכתף יגרום לדלקת (tendonitis), כאב, מגבלות תנועה ותפקוד, קושי לישון ועוד. אבחון וטיפול בנזקים גידיים בכתפיים עשויים למנוע החמרה וצורך בפתרון כירורגי.

אבחון קרע בגיד הכתף התבסס על למידה של ההיסטוריה הרפואית וממצאים מהבדיקה גופנית. יש לעתים שנזדקק גם לאולטרה סאונד, MRI ועוד. ההיסטוריה הרפואית כוללת למידה של בין היתר מתי ואיך החלו הכאבים הללו בכתף. הבדיקה הגופנית כוללת גם תמרונים העוזרים לנו לזהות את גיד שניזוק ולהעריך את חומרת הנזק. בגלל הנטייה לקרע חוזר בגידי הכתף חשוב לאחר הטיפול לשקם את מפרק הכתף. שיקום הכתף יכלול בין היתר חיזוק וייצוב של מפרק הכתף. עם זאת, כולנו נסכים שעדיף למנוע קרע בגידי הכתף מאשר לטפל ולשקם אותם. המאמר הנוכחי "קרע בגיד הכתף מה גורם לזה" נכתב כדי לענות על הצורך הזה.

קרע בגיד הכתף מה גורם לזה – רקע

קרע בגיד הכתף היא פציעה שכיחה בקרב חלק ניכר מהאוכלוסייה. השכיחות המדויקת של קרעים בגידי הכתפיים משתנה באופן ניכר ממחקר למחקר. בסריקות אולטרסאונד ו- MRI של גופות אותרו קרעים בגידי הכתף בקרב 20% – 39% מכלל הנבדקים. עוד נמצא שבקרב מחצית מהנבדקים עם קרע בגיד הכתף זוהו קרעים בשתי הכתפיים. השכיחות לקרע בגיד הכתף עולה עם הגיל. במספר מחקרים הנשענים גם הם על סריקות אולטרה סאונד ו- MRI נמצא שכרבע מהאנשים הסובלים מקרע בגיד הכתף אינם סובלים מסימנים ותסמינים כלשהם.

קרע בגידי הכתף יכול להיות מלא או חלקי. את הקרע החלקי בגיד הכתף מסווגים על פי חומרת הקרע:

 • קרעים המקיפים פחות מרבע העובי של הגיד מוגדרים כקרע דרגה אחת (Grade 1)
 • קרע המקיף פחות ממחצית מעוביו של הגיד מוגדרים כקרע דרגה 2 (Grade 1)
 • קרעים המקיפים יותר ממחצית מעוביו של הגיד מוגדר כקרע בדרגה שלוש (Grade 3)

מה גורם להתפתחות קרע בגיד הכתף? הגורם העיקרי לקרעים בגידים בכתף הם עומסי יתר חוזרניים. גורם הסיכון העיקרי לפגיעה כזאת הוא הגיל. כאן במאמר הנוכחי נסקור את הגורמים ואת גורמי הסיכון לקרע בגידי השרוול.

גורמים לקרע חלקי או מלא של גידים במפרק הכתף

הגורמים להתפתחות קרע בגיד הכתף כוללים:

 • עומסים חוזרניים
 • נזקי חבלה

הגורם השכיח ביותר לקרע בגידי הכתף הוא חשיפתם לעומסים חוזרניים. מנגנון קריעה שכיח כולל הרמות חוזרות ונשנות של הגפיים העליונות מעל גובה הראש. הרמות חוזרניות אלה חושפות את הגידים של השרוול המסובב ללחץ משיא הכתף (acromion). הלחץ החוזרני שמפעיל האקרמיון על הגידים גורם לנזק מצטבר ועל ציר הזמן לקרע בגיד הכתף. דוגמאות לפעילויות גופניות החושפות את הגידים בכתף לעומסים חוזרניים מתנועות המתבצעות מעל גובה הראש כוללות:

 • שחייה בסגנון חתירה
 • כדור עף
 • כדור יד
 • טניס
 • כדור סל ועוד

גם אנשים שלא עוסקים בספורט חשופים לנזקים מצטברים והתפתחות קרע בגיד הכתף. בין יתר הדוגמאות לכך נמנה:

 • סדרנים בסופר המסדרים סחורה על המדפים העליונים
 • צבעים הצובעים את התקרה ועוד

כאמור גם טראומה הוא מנגנון נוסף להתפתחות קרע בגיד הכתף. מנגנונים טראומטיים שכיחים שעלולים לגרום קרע לגיד בכתף כוללים בין היתר:

 • נפילה על יד מושטת לפנים
 • תאונת דרכים
 • פציעת ספורט ועוד

גורמי סיכון לקריעה חלקית או מלאה של גידים במפרק הכתף

מגוון רחב של גורמי סיכון מעלים את הסבירות להתפתחות קרע בגיד הכתף. חשוב לדעת למה הכתף שלכם נוטה להיפצע. המידע הזה יעזור לכם להימנע מפציעות. להלן פירוט של גורמי הסיכון:

גיל

גיל מהווה גורם סיכון מרכזי להתפתחות קרע באחד או יותר מהגידים בכתף.  הסיבות לכך כוללות שינויים ניווניים במבנה האנטומי של הרקמות השונות וירידה משמעותית באספקת הדם אל הגידים. מעל גיל 60 הסיכון להתפתחות קרעים בגידי הכתף מכפיל את עצמו. מעל גיל 60 עולה גם הסיכון להתפתחות קרע גדול יותר. ככל שאנו מתבגרים כך גם עולה הסיכון לכך. במחקר מסוים נמצא שבקבוצת הגילים 60 – 70 השכיחות של קרע בגיד הכתף הייתה כ-20% – 30% ולאחר גיל 80 השכיחות עלתה ל62%. לאחר גיל 60 הסיכון להתפתחות קרע גידים בשתי הכתפיים מגיע ל50%.

מקצוע

מקצועות מסוימים מעלים את הסיכון להתפתחות קרע בגיד הכתף. בין יתר המקצועות שחושפים את העוסקים בהם לעומסי יתר חוזרניים ולתנועות גפיים מעל גובה הראש נכלול צביעה, סידור סחורה על מדפים גבוהים, מקצועות המחייבים הרמת משאות כבדים מעל גובה הראש ועוד.

סוגי ספורט

קרע בגיד הכתף
קרע בגיד הכתף

סוגי ספורט הכרוכים בביצוע חוזרני של תנועות ידיים מעל גובה הראש או בהרמת משקלים מעל גובה הראש מעלים את הסבירות לקרעים בגידי הכתף. דוגמאות לסוגי ספורט כאלו כוללים טניס, כדור סל, כדור יד, כדור עף, שחייה בסגנון חתירה, הרמת משקולות ועוד.

מגדר

בקבוצת הגילים 50 – 60 השכיחות לקרע בגיד הכתף גבוהה יותר משמעותית בקרב גברים לעומת נשים. לאחר גיל 60 השכיחות של קרע בגיד הכתף בקרב שני המינים התאזנה.

יד דומיננטית

חלק מהמחקרים מצביעים על העומסים המוטלים על היד הדומיננטית כגורם סיכון להתפתחות קרע בגיד הכתף דווקא ביד הזאת.

קרע באחד מהגידים של הכתף השנייה

מחקרים מסוימים מצביעים על קשר בין פציעת כתף אחת לפציעה של הכתף השנייה. לטענת החוקרים הללו קרע גיד בכתף אחת מעלה את הסבירות לקרע בגיד בכתף השנייה.

עישון

עישון מהווה גורם סיכון למגוון אדיר של מחלות והפרעות בריאותיות ובכלל זה גם להתפתחות קרע בגיד הכתף. על פי מחקרים רבים לעישון ולפרק הזמן שבו אתם מעשנים יש השפעה שלילית על זרימת הדם וההזנה של הגידים בגוף ובכלל זה של הגידים בכתפיים.

רקע משפחתי, גנטיקה

הסיכון להתפתחות קרע בגיד הכתף עולה גם אם אחד מבני המשפחה הקרובים סובל מפגיעה כזאת לפני הגיעו לגיל 40.

יציבה

על פי מחקרים שונים נמצא קשר בין יציבה לקויה והתפתחות קרע בגיד הכתף. סביר להניח שיציבה לקויה משנה את האופן שבו הכתף מתפקדת ובכך משפיעה גם על הסבירות לפציעה:

 • קיפוזיס והיפר לורדוזיס מותני מעלים את הסיכון לפצוע את הגידים בכתפיים ב- 65.8%
 • חוסר בלורדוזיס מותני מעלה את הסיכון לפציעת גידים בכתפיים ב- 54.3%
 • יציבה עצלה (Sway Back) מעלה את הסיכון לפצוע את הגידים בכתפיים ב- 48.9%

מבנה אנטומי של הכתף

הרמות חוזרניות של הכתף גורמות למפגש חוזרני בין גידי הכתף לבין קשת הנוצרת בין זיז החרטום ושיא הכתף (coracoacromial arch). ליקויים במבנה האנטומי של מפרק הכתף ובעיקר במבנה האנטומי של חלק זה או אחר בקשת זיז החרטום שיא הכתף עלולים להשפיע על הסיכון לקרע גיד הכתף.

דלקת פרקים

דלקת פרקים ניוונית במפרק הכתף מעלה את הסיכון לקרע בגידי בכתף. יתכן שהדבר נובע משינויים הניווניים ומהזיזים המתפתחים במפרק.

שימו סוף לכאב.

לאבחון מקצועי וייעוץ,
התקשרו: 03-6430372
או השאירו פרטים:

שימו סוף לכאב!

לאבחון מקצועי וייעוץ, התקשרו: 03-6430372
או השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם:

קראו עוד באותו נושא:

כאבי גב תחתון מהלך המחלה הצפוי

כאבי גב תחתון מהלך המחלה הצפוי

כאבי גב תחתון? מהלך המחלה הצפוי על פי מחקרים רבים הוא לרוב שיפור גורף גם בלי טיפול. כאבי גב תחתון מהווים בעיה משמעותית. רק חלק קטן מהסובלים מהם נמצאים גם ברמת סיכון גבוה לסבול בעתיד מנכויות ומכאבים כרוניים. רוב החולים יחלימו.

תסמונת פרונטור אבחון וטיפול

תסמונת פרונטור אבחון וטיפול

תסמונת פרונטור נגרמת כאשר עצב התווך (Median) נילכד במרפק בעוברו בין שני הראשים של שריר הכפן העגול(Pronator teres). התסמינים הנובעים מכך כוללים מיחושים מקומיים באזור המרפק עם יכולת השלכה, חולשת שרירים ואובדן תחושה ביד. 

הבהרה משפטית

הבהרה משפטית

הבהרה משפטית המפורטת מטה מגדירה את התוקף ואת הזכויות על החומר הכתוב באתר. המידע המופיע באתר מיועד רק לצרכי לימוד והעשרה של הציבור הרחב ושל אנשי מקצוע בתחום הרפואה. כל המידע המופיע באתר נכתב על ידי ד"ר יצחק בכר – כירופרקט ומשקף את דעתו בלבד.