מבנה כף היד אנטומיה ותנועה

מבנה כף היד אנטומיה ותנועה

מבנה כף היד – אנטומיה ותנועה של כפות הידיים מהווים בסיס לאבחון כאבים בכפות ידיים. כף היד האנושית ושורש כף היד הם מחלקי הגוף המדהימים והמורכבים ביותר. ישנם חוקרים הסבורים שבמהלך האבולוציה נוצרו יחסי הגומלין ייחודיים בין כפות הידיים לבין המוח. בשל כך חלה התפתחות הדדית ובלתי פוסקת של המוח ושל היכולות של כפות הידיים.

ככול שהיכולת של כפות הידיים לבצע מטלות עלתה כך גם גורה המוח והתפתח. המוח שהלך והתפתח אפשר בעקבות זאת לידיים לבצע מטלות מורכבות יותר וכך הלאה. אין ספק שהמבנה המופלא והיכולות התפקודיות של כף היד מאפשרים לנו לבצע מגוון משימות מורכב. בין היתר יכול האדם הממוצע:

 • להכות בכוח בגזע עץ באמצעות גרזן במטרה לגדוע אותו וללטף בעדינות תינוק רך בימים
 • לפרוט בעדינות על מיתרי גיטרה ולשבור קיר בטון באמצעות פטיש כבד לתכלית כזאת או אחרת
 • ולאחוז בעצמה במשקולת כבדה על מנת להתאמן ובניגוד לכך לשלוף קוץ זעיר עם מצבת

לעתים קרובות אנו פוגעים בכפות הידיים וגורמים לכאבים וסימפטומים נוספים. הכרת המבנה ואופן התנועה של כפות הידיים עשויה להועיל באבחון מקור הכאב. אבחון ובמידת הצורך טיפול מהיר עשויים למנוע נזקים וסימפטומים כרוניים.

מבנה כף היד אנטומיה ותנועה – רקע

מבנה כף היד האנושית הוא לא פחות מגאוני. ראוי לציין שיכולות התנועה והתפקוד המרשימים הללו נשענים בין היתר על:

 • שרירים ומפרקים רבים
 • שליטה עצבית עילאית של מערכת העצבים המרכזית והפריפרית
 • אספקת דם תקינה לגפה העליונה

השימוש האינטנסיבי שאנו עושים בכף היד חושף אותה בשל כך לפציעות שכיחות. ברוב המקרים הפציעות הללו נגרמות בשל עומסי יתר. עם זאת, פציעה של כף היד עלולה להתרחש גם בגלל נזקי חבלה. גורמים אפשריים לנזקי חבלה בכפות הידיים כוללים נפילה על כף היד כמו גם פציעת ספורט. בין יתר ההפרעות הבריאותיות שעלולות להוביל להתפתחות כאבים בכפות הידיים נציין:

 • דלקות של סיבי עצב פריפריים ובכלל זה תסמונת התעלה הקרפלית
 • דלקות של גידים
 • אצבע הדק – טריגר פינגר
 • מחלות של פרקים
 • שברים ופריקות
 • מתיחה או קרעים של רקמות רכות ועוד

כדי לאבחן את מקור הנזק חשוב להכיר את האנטומיה והביומכניקה של חלקי כף היד השונים.

מבנה כף היד – אנטומיה

עצמות ופרקים

היד האנושית כוללת 29 עצמות ועשרות מפרקים. שלושת החלקים העיקריים של כף היד כוללים את שורש כף היד (wrist) את כף היד (palm) ואת האצבעות (fingers). שורש כף היד נוצרת באמצעות:

 • משמונה עצמות קטנות ולא סדירות (Carpal)
 • העצמות הללו תחומות בין עצמות המסרק (Metacarpal) לבין עצם הגומד ועצם החישור

השורה המקורבת של עצמות שורש כף היד זו הצמודה לעצמות הגומד והחישור כוללת את:

 • הסירה (scaphoid)
 • הסהר (lunate)
 • הטריז (triquetrum)
 • העדשה (pisiform)

החיבור המפרקי בין קבוצת העצמות של שורש כף היד לעצמות החישור והגומד נוצר באמצעות שתי העצמות הראשונות בשורה המקורבת עצם הסירה ועצם הסהר.

השורה המרוחקת של עצמות שורש כף היד כוללת:

 • העצם רבת הזוויות הגדולה (trapezium)
 • העצם רבת הזוויות הקטנה (trapezoid)
 • עצם הפיקן (capitate)
 • עצם האנקול (hamate)

חמש עצמות המסרק (מטאקרפל) הן עצמות ארוכות ומעוגלות הממוקמות בין עצמות שורש כף היד לבין עצמות האצבעות:

 • אגודל
 • אצבע
 • אמה
 • קמיצה
 • זרת

כל אחת מהאצבעות מלבד האגודל מורכבות משלושה גלילים. לאגודל חסר את הגליל האמצעי. שלושת הגלילים כוללים את:

 • גלילים מקורבים. מופרקים עם עצמות המסרק
 • הגלילים האמצעיים
 • גלילים מרוחקים
הערה קלינית

מבחינה קלינית חשוב לזכור שעצם הסירה בשורש כף היד פגיע לשברים שבגלל אספקת דם דלה יחסית אינם מחלימים בקלות. עוד חשוב לדעת שעצמות שורש כף היד מהווים את הקרקעית של התעלה הקרפלית והרצועה הרוחבית הנאחזת בחלק העליון של העצם רבת הזוויות הגדולה ועצם האנקול מהווה את התקרה של התעלה. היצרות של התעלה הקרפלית המשמשת מעבר של גידים, כלי דם ועצב התווך עלולה לגרום לגירוי דלקתי של עצב התווך ולהוביל להתפתחות תסמונת התעלה הקרפלית.

מפרקים ותנועה

מספר מפרקים מתפקדים בכף היד האנושית ומאפשרים את התנועה העשירה של היד האנושית. המפרק בין עצמות שורש כף היד ועצם החישור (radiocarpal joint) והמפרקים בין שורת העצמות הראשונה לבין השורה השנייה בשורש כף היד (Midcarpal joints) מאפשרים לכף היד לבצע:

 • תנועות של כפיפה ופשיטה וכן הטיה של כף היד (deviation) לכיוון הזרת או לכיוון האגודל.

בין עצמות שורש כף היד לבין עצמות המסרק מתפקדים חמישה מפרקים (carpometacarpal joints) כאשר המפרק של האגודל הוא בעל תנועה נרחבת לכול הכיוונים ואילו המפרקים הנותרים מוגבלים יותר. המפרקים בין עצמות המסרק מופרקים עם האצבעות (metacarpophalangeal joint) ומאפשרים:

 • כפיפה
 • פשיטה
 • הרחקה
 • קירוב
 • ותנועה סיבובית

טווחי התנועה הגדולים יחסית של עצמות המסרק הרביעית והחמישית המופרקים עם הקמיצה והזרת מאפשרים יכולת תנועה עשירה יותר. תפקידם של מפרקים אלו כולל:

 • אחיזה (Grasping)
 • קפיצת כף היד לאגרוף (Clenching) ועוד

שני מפרקים בין האצבעות (interphalangeal joints) ממוקמים:

 • באצבע
 • אמה
 • קמיצה
 • זרת

המפרקים הללו מעשירים את תנועת הכיפוף והפשיטה של האצבעות הללו. באגודל מתפקד מפרק אחד בין הגלילים ולמרות זאת תנועת האגודל היא נרחבת במיוחד.

מבנה כף היד – שרירי כף היד

מספר רב של שרירים מפעילים את שורש כף היד, כף היד והאצבעות. להלן פירוט שרירים על פי תפקודם:

שרירי כף היד המכופפים

השרירים המכופפים של כף היד כוללים:

 • כופף שורש היד הגומדי (flexor carpi ulnaris) מכופף את כף היד אך עושה זאת עם הטיה לכיוון הזרת.
 • כפיפת שורש כף היד עם הטיה לכיוון האגודל מבצע כופף שורש היד החישורי (flexor carpi radialis)
 • כופף האצבעות השטחי (flexor digitorum superficialis) המכופף את ארבעת אצבעות כף היד מלבד האגודל וכן את שורש כף היד.
 • את כפיפת אצבעות כף היד מבצע כופף האצבעות העמוק (flexor digitorum profundus)
 • כפיפה של קצה האגודל וסיוע בכפיפת בסיס האגודל מבצע כופף האגודל הארוך (flexor pollicis longus)
שרירי כף היד הפושטים

השרירים הפושטים בכף היד כוללים:

 • פושט שורש היד הגומדי (extensor carpi ulnaris) פושט את שורש כף היד ומאפשר הטיה לכיוון הזרת.
 • פשיטת שורש כף היד עם הטיה לכיוון האגודל מתבצעת באמצעות פושט שורש היד החישורי.
 • פושט שורש היד החישורי הארוך (extensor carpi radialis longus) הפושט את שורש כף היד עם הטיה לכיוון האגודל
 • פשיטה של ארבעת האצבעות מלבד האגודל ושל שורש כף היד מתבצעת עם פושט האצבעות (extensor digitorum)
 • פושט האגודל הקצר (extensor pollicis brevis) פושט את הפרק המקורב של האגודל.
 • פשיטה של הפרק המרוחק של האגודל מתבצעת על ידי פושט האגודל הארוך (extensor pollicis longus)
 • הפשיטה של הזרת מתבצעת באמצעות שריר פושט הזרת (extensor digiti minimi).
השרירים הפנימיים

מלבד השרירים הללו מתפקדים בתוך כף היד מספר קבוצת שרירים פנימיים (Intrinsic) ובכלל זה:

 • השרירים הבין-גרמיים (Interossei)
 • והשרירים התולעיים (lumbricals)

לשרירים אלה יכולת לקרב, להרחיק לכופף ולפשוט את האצבעות. למעשה שרירים אלו מאפשרים ביצוע תנועות עדינות ומטלות מורכבות במיוחד.

עצבוב ואספקת דם

העצבוב של כף היד מגיע:

 • מעצב התווך
 • עצב הגומד
 • ועצב החישור

סיבי עצב אלה המתחילים את דרכם מהצמה הברכיאלית בצוואר. הם יורדים מטה לאורך הגפה העליונה ומעצבבים שרירים שונים. פגיעה בעמוד השדרה הצווארי או במקומות מסוימים לאורך הגפה העליונה עלולים לגרום לפגיעה עצבית בכף היד. את אספקת הדם מקבלת כף היד משני עורקים עיקריים עורק הגומד ועורק החישור. אספקת דם זאת ניתנת באופן מעגלי דבר שמבטיח שאספקת הדם תימשך גם אם נגרמת פגיעה חלקית לאחד מכלי הדם.

תנועה וטווחי תנועה של כף היד

מבנה כף היד אנטומיה ותנועה
מבנה כף היד אנטומיה ותנועה

בכל הנוגע לתפקוד הקינטי כף היד מוגדרת כשרשרת קינמטית פתוחה. שרשרת זאת מתחילה בשורש כף היד ומסתיימת באצבעות.

המגוון הרחב של התנועות הנדרשות בחיי היום יום ומעבר לכך אפשריות בזכות:

 • המפרקים, העצמות והשרירים הרבים
 • אזור נרחב יחסית בקורטקס שאחראי על התחושות ועל הניהול המוטורי של כפות הידיים

טווחי התנועה התקינים של כף היד כוללים:

אמת היד נעה באופן הבא:

 • פרונציה בטווח של 70 עד 80 מעלות
 • סופינציה בטווח של 70 עד 85 מעלות

שורש כף היד נע באופן הבא:

 • פשיטה בטווחים של 30 עד 70 מעלות
 • כפיפה בטווחים של 40 עד 80 מעלות
 • הטיה רדיאלית בטווחים של 10 עד 30 מעלות
 • והטיה אולנרית בטווחים של 20 עד 40 מעלות

מפרקי האצבעות – מפרק מטקרפופלנגיאלי נע באופן הבא:

 • פשיטה 0 מעלות
 • כפיפה 90 מעלות

מפרק בין – גלילי מקורב נע באופן הבא:

 • פשיטה 0 מעלות
 • כפיפה של 120 מעלות

תנועות מפרק בין – גלילי מרוחק:

 • פשיטה 0 מעלות
 • כפיפה בטווחים של 40 עד 50 מעלות

מנח תפקודי אופטימלי

מנח התפקוד האופטימלי של שורש כף היד הוא במצב של:

 • פשיטה קלה (של כ- 20 מעלות) כאשר ישנה הטיה קלה לכיוון הזרת (של כ- 10 מעלות)

בזווית זאת כף היד יוצרת יותר עוצמה וחוזק ותפקוד טוב יותר. פעולות בסיסיות רבות מתבצעות במנח אופטימלי זה כולל בין היתר:

 • כתיבה
 • אכילה ועוד

כפיפה קלה של שורש כך היד הופכת את המשימות הללו לקשות יותר לביצוע. המנח התפקודי האופטימלי של כל מפרקי האצבעות מלבד האגודל הוא כפיפה קלה (כ- 20 -45 מעלות).

המנח התפקודי האופטימלי של האגודל הוא מצב של קירוב וכפיפה קלה (כ- 5 – 10 מעלות). כלומר, במצב שבו צריך לקבע את כף היד חשוב לעשות זאת עם התחשבות מקסימלית בזוויות הללו.

קשתות בכף היד

בסך הכול מתפקדות בכף היד שלוש קשתות:

 • הקשת הרוחבית המקורבת ממוקמת בגבול האחורי של התעלה הקרפלית. הרצועה הקרפלית המהווה את הגג של התעלה הקרפלית שומרת על שלמות הקשת.
 • קשת רוחבית נוספת היא הקשת הרוחבית המרוחקת. קשת זאת נוצרת באמצעות ראשי עצמות המסרק ונקראת גם הקשת של עצמות המסרק.
 • הקשת האחרונה היא הקשת האורכית החוצה את שתי הקשתות המתוארות מעלה

ראוי לציין שכל תכליתן של הקשתות לאפשר איזון בין יציבות ותנועה במטרה לאחוז.

שימו סוף לכאב.

לאבחון מקצועי וייעוץ,
התקשרו: 03-6430372
או השאירו פרטים:

שימו סוף לכאב!

לאבחון מקצועי וייעוץ, התקשרו: 03-6430372
או השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם:

קראו עוד באותו נושא:

דלקת ביד בגלל כתיבת מסרונים

דלקת בכף היד בגלל כתיבת מסרונים

כתיבת מסרונים עלולה לפצוע! כתיבה ושליחה של מסרונים (SMS) וכן תפעול חוזר ונשנה של נגני MP3, מחשבים, ומשחקים אלקטרוניים אחרים חושפים את המשתמשים המכורים ל"תסמונת פציעות ממאמץ נשנה". תסמונת זו פוגעת בין היתר בגידים, שרירים, מפרקים, סחוסים ועוד. 

סיאטיקה עדיף בלי זריקות סטרואידים

סיאטיקה עדיף בלי זריקות סטרואידים

סיאטיקה? בלי זריקת סטרואידים ניתן ואף רצוי לטפל בבעיה. זריקות סטרואידים לחולים הסובלים מסיאטיקה הכוללים כאבי גב תחתון עם הקרנות כאב לרגל, אינן מועילות משמעותית. סיאטיקה היא דלקת של העצב הסיאטי שנגרמת לרוב בגלל לחץ על אחד משורשי העצבים המותניים. 

תופעות לוואי של טיפול באקנה

תופעות לוואי של טיפול באקנה

תופעות לוואי של טיפול באקנה כוללות לרוב יובש ואדמומיות בעור אך לעתים עלולות להיגרם גם תופעות לוואי קשות. אקנה היא פתולוגיה דלקתית זיהומית עורית המופיעה בעיקר בגיל ההתבגרות. חיידק האקנה תוקף את בלוטות החלב וזקיקי השערות בפנים ובאזורים אחרים. 

קרע ברצועה הצולבת בברך

קרע ברצועה הצולבת בברך

קרע ברצועה הצולבת הוא עניין שכיח יחסית. פציעה זו היא גם אחד הגורמים שכיחים לכאבי ברכיים בקרב ספורטאים בכלל ובקרב אתלטיות צעירות בפרט. בקרע חלקי של הרצועה עדיף לטפל באופן שמרני, בקרע מלא של הרצועה, רצוי לשחזר אותה באופן כירורגי.