תסמונת תעלת הגומד טיפול

תסמונת תעלת הגומד טיפול

תסמונת תעלת הגומד – טיפול מהיר ויעיל ימנע התפתחות סימפטומים כרוניים בכף היד. טיפול מוצלח עשוי למנוע גם צורך אפשרי בפתרון כירורגי לבעיה. לכידה של עצב הגומד (Ulnar nerve) בתעלה על שם גויון (Guyon) גורמת לתסמונת תעלת הגומד. התעלה ע"ש גוין ממוקמת בשורש כף היד בצד של הזרת.

תסמונת תעלת הגומד עלולה לגרום להתפתחות כאבים בכף היד, נימול וסימפטומים נוספים. אבחון הסימפטומים הללו מחייב לקחת בחשבון הפרעות נוספות שיש ביכולתן לגרום לסימפטומים דומים. בין יתר ההפרעות נמנה תסמונת התעלה הקרפלית, פריצת דיסק צווארי ולחץ על שורש עצב ועוד. הגורמים לתסמונת תעלת הגומד כוללים בעיקר לחץ מקומי שנוצר על התעלה. עם זאת גם דלקת בעצב, נזקי חבלה או חוסר אספקת דם לעצב עלולים לגרום לכך. על פי מחקרים שונים כ- 35% מהמקרים של תסמונת תעלת הגומד מתרחשים בגלל ציסטה גנגליונית וב- 45% מהמקרים הגורם אינו ידוע.

תסמונת תעלת הגומד טיפול – רקע

תסמונת תעלת הגומד היא תסמונת נדירה יחסית שנגרמת בגלל פגיעה בעצב הגומד (אולנה) בתעלת הגומד. מקורו של עצב הגומד משורשי העצבים C1-C8 הבוקעים מהצמה הברכיאלית בצוואר. העצב עושה דרכו מטה לכיוון כף היד דרך תעלת הקוביטל בצד הפנימי של המרפק. משם ממשיך מטה אל עבר התעלה על שם גויון שנמצאת בשורש כף היד.

אנטומיה של העצב

תסמונת תעלת הגומד טיפול
תסמונת תעלת הגומד טיפול

עצב הגומד נכנס לתעלה על גויון יחד עם עורק הגומד. בתעלה מתפצל העצב לשני ענפים:

 • ענף עמוק (Ramus profundus nervus ulnaris)
 • וענף רדוד (Ramus superficialis nervus ulnaris)

שני הענפים הללו עושים דרכם אל כף היד, לזרת ולאצבע הסמוכה.

הענף הרדוד:

 • מעצבב את שריר הכף הקצר (Palmaris brevis)
 • מעניק תחושה לחלק הכפי תיכוני של כף היד (הצד של הזרת) לזרת ולמחצית התיכונה של האצבע הרביעית.

הענף העמוק מעניק כוח:

 • לשרירי הזרת האינטרינסים שממוקמים (בבליטת תת-כף היד)
 • לחלק מהשרירים התולעיים (third and fourth lumbricals)
 • ולשרירים הבין גרמיים (Interossei)

כמו כן מעצבב ענף עמוק זה את:

 • שריר מתוויך האגודל (Adductor pollicis)
 • ואת הראש התיכוני של השריר כופף האגודל הקצר (flexor pollicis brevis)

התעלה על שם גויון והתעלה הקוביטלית מהווים נקודות תורפה שבהן עצב הגומד מרבה להינזק. הסיבה ברוב המקרים היא כאמור לחצים חוזרניים על העצב או מחבלה.

סימנים ותסמינים

הסימנים והתסמינים הנובעים מלכידה של עצב הגומד בתעלה על שם גויון ישתנו בהתאם:

 • לרמת הלחץ על העצב
 • ומיקום הלחץ

הסימפטומים עלולים לכלול:

 • אובדן כוח בלבד
 • שינויים תחושתיים בלבד
 • או שילוב של השניים

כאשר הלחץ מתרחש בחלק המקורב של התעלה (Zone 1) לפני הפיצול של העצב. התלונות יכללו:

 • חולשה של השרירים העמוקים (Intrinsics)
 • נימול או הירדמות של הזרת ומחצית האצבע הסמוכה

הלחץ מתרחש בחלק המרוחק יותר של התעלה (Zone 2) על הענף העמוק.

התלונות יכללו:

 • התחושה תפגע
 • פגיעה בכוח של השרירים בבליטת תת-כף היד, של השרירים העמוקים בין האצבעות וכן של שריר מתוויך האגודל. מדובר בתופעה הכי שכיחה.

הלחץ על העצב נוצר בחלק המרוחק (Zone 3) של התעלה רק הענף התחושתי נפגע.

התלונות יכללו:

 • אובדן תחושה
 • תחושת שריפה
 • נימול ועוד

תופעה זאת הכי פחות שכיחה.

אבחון תסמונת תעלת הגומד

תהליך האבחון של פגיעה בעצב הגומד בתעלה ע"ש גויון מתבצע לרוב במרפאה. התהליך יכלול:

 • למידה מדוקדקת של ההיסטוריה הרפואית של הופעת הסימנים והתסמינים
 • בדיקה גופנית של הצוואר והגפה העליונה
 • במידת הצורך הפניה לבדיקה של ההולכה העצבית (EMG) או דימות אחר בעיקר כדי לשלול פתולוגיות אחרות

את הסימפטומים נסווג לחמש דרגות חומרה:

 • סימפטומים קלים מאוד ויוגדרו כרמת חומרה 1
 • קלים בלבד יוגדרו כרמת חומרה 2
 • בינוניים יוגדרו כרמת חומרה 3
 • חמורים יוגדרו כרמת חומרה 4
 • וחמורים מאוד יוגדרו כרמת חומרה 5

עוד נסווג את המצב על פי משכו:

 • במהלך החודש הראשון הבעיה מוגדרת כחריפה (Acute)
 • לאחר חודשיים עד שלושה נגדיר את המצב כתת חריף (Subacute)
 • לאחר שלושה חודשים יוגדר המצב ככרוני (Chronic)

היסטוריה רפואית

במהלך ההיסטוריה ישאל החולה אודות הסימנים והתסמינים, חריפותם ועוד. נלמד מה הן התלונות, מתי החלו, מה גרם להן (שבר, נפילה על כף היד, עבודה הכרוכה בפעולות חוזרניות, רכיבת אופניים…), מה מחריף אותן ומה מפחית את הסימנים והתסמינים. ננסה להבין האם הלכידה של עצב הגומד מתפתחת בגלל טיב מקצועו של החולה או סוג הפעילות הגופנית שבה הוא עוסק.

תחושתי או מוטורי?

הסימנים והתסמינים יכולים להיות תחושתיים בלבד, מוטוריים בלבד או שילוב של השניים. המיקום המדויק של הלחץ והפציעה של העצב יקבע מה יהיו התלונות של החולה. תלונות מוטוריות יכללו קושי ביכולת לאחוז, אצבעות טופר (אצבעות רביעית וחמישית) ובליטת תת כף היד מנוונת. כדי לזהות אם החולשה של השרירים נובעת מפגיעה בעצב הגומד במרפק או בכף היד נבדוק את הכוח של השרירים הפנימיים של כף היד המעוצבבים על ידי עצב הגומד בתעלה על שם גויון ונבדוק את כוח השרירים באמה המעוצבבים על ידי עצב הגומד שיוצא מהתעלה הקוביטלית.

אם התחושה בגב כף היד נשמרת הדבר מצביע על תסמונת התעלה על שם גויון ולא על תסמונת התעלה הקוביטלית. הסיבה לכך היא שהענף של עצב הגומד שמעצבב את החלק התיכוני של גב כף היד מתפצל מעצב הגומד כ- 5 סנטימטרים לפני הכניסה לתעלה על שם גויון.

בדיקה גופנית

במהלך הבדיקה הגופנית נתבונן על כף היד ונחפש סימנים של פגיעה בעצב הגומד. בין היתר נחפש:

 • אובדן מסה וחולשה של השרירים בבליטת תת-כף היד (Hypothenar)
 • עור יבש בין הזרת והאצבע הרביעית
 • קושי באחיזה
 • קושי בצביטה
 • ובשלבים מאוחרים כפיפה בלתי רצונית של אצבעות ארבע וחמש – אצבעות טופר (Ulnar Claw) ועוד

נמשש את חלקי היד השונים כולל מרפק וכף היד ואת עמוד השדרה הצווארי. ננסה לאתר:

 • אזורים כואבים
 • נפוחים
 • לא סימטריים
 • שטפי דם עוד
 • נחפש ציסטה גנגליונית
 • שבר בזיז עצם האנקול (Hook of hamate)
 • עדות לגידול סרטני מקומי לרוב שומני (lipoma)
תסמונת תעלת הגומד טיפול
תסמונת תעלת הגומד טיפול

נבדוק את טווחי התנועה של כף היד באופן פסיבי ואקטיבי. נערוך בדיקות מתקדמות כולל:

 • הכאה על העצב באזור התעלה ע"ש גויון בניסיון להפיק תחושות של נימול (Tinel sign)

נבצע בדיקות מקיפות של עמוד השדרה הצווארי שפגיעה בו עלולה לגרום לסימנים ותסמינים דומים. נבדוק גם את המרפק ובעיקר את התעלה הקוביטלית שבה עובר עצב הגומד. תעלה זאת מהווה מקום שכיח לפגיעה בעצב הגומד ולהתפתחות סימנים ותסמינים שעלולים להופיע בכף היד.

נערוך בדיקות נוירולוגיות כדי לאתר ליקויים מוטוריים ותחושתיים בכף היד.

בדיקות מתקדמות

בדיקות אפשריות נוספות כוללות דימות רנטגן, CT או MRI של שורש כף היד כדי לשלול נזקים מקומיים או של המרפק והצוואר כדי לשלול מעורבות אפשרית שלהם. נבצע בדיקת הולכה חשמלית של עצב הגומד (EMG) ובדיקה של מהירות ההולכה העצבית (NCV) של עצב הגומד.

אבחנה מבדלת

טיפול יעיל מתבסס על אבחון מדויק. אבחנה מבדלת תבחן ובמידת האפשר תסננן כל אחת מההפרעות הבריאותיות שעלולות היו לגרום לסימנים ולתסמינים דומים. הליך הסינון התבסס על הממצאים שהופקו מההיסטוריה הרפואית, מהבדיקה הגופנית ומבדיקות המעבדה והדמיה. בין יתר התסמונות שאת מעורבותן נבחן נמנה:

 • תסמונת התעלה הקוביטלית (Cubital tunnel syndrome) הנגרמת בגלל לכידה של עצב הגומד במרפק
 • תסמונת התעלה הקרפלית בשורש כף היד
 • וכאבים רדיקולריים שמקורם בצוואר

טיפול

הטיפול הראשוני בתסמונת תעלת הגומד הוא ברוב המכריע של המקרים שמרני, כלומר ללא ניתוחים ורצוי ללא תרופות. רק כאשר חומרת הסימנים והתסמינים מצדיקים זאת ולנוכח כישלון הטיפול השמרני מומלץ לנקוט בגישה כירורגית לטיפול בבעיה. הגישה שמרנית תכלול מנוחה מכול גורם מציק אפשרי ובכלל זה הימנעות מעבודה או פעילות הגופנית הגורמים להחמרה בסימנים והתסמינים. במידה הצורך נקבע את היד באופן שמאפשר מנוחה לעצב. נעשה שימוש בלייזר רך כדי להאיץ את תהליך ריפוי הדלקת בעצב. עם שוך הכאב נתחיל לשפר את התפקוד הביו מכני של כף היד, נחזיר את טווחי התנועה, הגמישות והכוח לשרירים הפועלים סביב שורש כף היד.

אם אין הקלה נפנה את החולה לטיפול תרופתי נוגד דלקת ו/או הזרקה של קורטיקוסטרואידים.  כאשר קיימת אינדיקציה מתאימה ומגוון הטיפולים והאמצעים האחרים לא הועילו יופנה החולה לכירורג. ישנם מקרים שבהם כריתה של הרצועה הוולרית המהווה את גג התעלה או הסרה של גנגליון או רקמה צלקתית עשויים לפתור את הבעיה.

שימו סוף לכאב.

לאבחון מקצועי וייעוץ,
התקשרו: 03-6430372
או השאירו פרטים:

שימו סוף לכאב!

לאבחון מקצועי וייעוץ, התקשרו: 03-6430372
או השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם:

קראו עוד באותו נושא:

בקע, הרניה, אבחון וטיפול

בקע מפשעתי אבחון וטיפול

בקע? הרניה? אבחון וטיפול מהירים חשובים למניעת נזק בלתי הפיך. הרניה או בקע היא תופעה קלינית שכיחה הנובעת מהווצרות פתח או נקודת חולשה בקיר הבטן. בקע עלול לגרום בין היתר למיחושים במפשעה וכך גם פתולוגיות אחרות. ביצוע אבחנה מבדלת חשובה לאבחון ולטיפול הנכון. 

בלי סכנת חיים האינטלקט האנושי נסוג

בלי סכנת חיים האינטלקט האנושי נסוג

האינטלקט האנושי נסוג לאיטו! אלו מסקנותיו של המחקר הנוכחי שמצא שבגלל שאדם אינו זקוק יותר להתמודד כדי לשרוד, האינטליגנציה האנושית והיכולת הרגשית שלו עוברים תהליך אבולוציוני הפוך ולמעשה הוא הולך ומאבד את שתי היכולות המרכזיות הללו.

כאבי פרקים משינויי מזג אוויר

כאבי פרקים משינויי מזג אוויר

כאבי פרקים משינויי מזג אוויר? האם זה יתכן? יש הטוענים שכן. גורמים רבים עלולים להשפיע על התפתחות כאבים במפרקים שלנו אך מכול הטענות והאמונות לגבי גורמים אפשריים לכך זו הקשורה להשפעות מזג האוויר היא עקשנית במיוחד.