תסמונת תעלת הגומד טיפול
תסמונת תעלת הגומד טיפול

תסמונת תעלת הגומד טיפול

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון


תסמונת תעלת הגומד? טיפול מהיר ויעיל ימנע סימנים ותסמינים כרוניים בכף היד וצורך אפשרי בפתרון כירורגי לבעיה. תסמונת תעלת הגומד נגרמת בגלל לכידה של עצב הגומד (Ulnar nerve entrapment) בתוך תעלה על שם גויון הממוקמת בשורש כף היד בצד של הזרת.

כאבים בכף היד ונימול עלולים להיגרם גם בגלל לכידה של עצב הגומד בשורש כף היד בתעלה על שם גויון (Guyon). כאשר באים לאבחן את מקור הסימנים והתסמינים יש לקחת בחשבון פתולוגיות נוספות שיש ביכולתן לגרום לתסמינים דומים ובכלל זה תסמונת התעלה הקרפלית ופריצת דיסק צווארי ולחץ על שורש עצב צווארי. הגורמים לתסמונת הזאת כוללים לחץ מקומי, דלקת בעצב, נזקי חבלה או חוסר אספקת דם לעצב. על פי מחקרים שונים כ35% מהמקרים של תסמונת תעלת הגומד מתרחשים בגלל ציסטה גנגליונית וב45% מהמקרים הגורם אינו ידוע.

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפוןתסמונת תעלת הגומד טיפול – רקע

תסמונת תעלת הגומד היא תסמונת נדירה יחסית שנגרמת על רקע פגיעה בעצב הגומד בתעלת הגומד. מקורו של עצב הגומד משורשי העצבים C1-C8 הבוקעים מהצמה הברכיאלית בצוואר. העצב עושה דרכו מטה לכיוון כף היד דרך תעלת הקוביטל בצד הפנימי של המרפק. משם ממשיך מטה אל עבר התעלה על שם גויון שנמצאת בשורש כף היד.

אנטומיה של העצב

תסמונת תעלת הגומד טיפול
תסמונת תעלת הגומד טיפול

עצב הגומד נכנס לתעלה על גויון יחד עם עורק הגומד. בתעלה מתפצל העצב לשני ענפים עמוק (Ramus profundus nervus ulnaris) ורדוד (Ramus superficialis nervus ulnaris) שעושים דרכם אל כף היד, לזרת ולאצבע הסמוכה. הענף הרדוד מעצבב את שריר הכף הקצר (Palmaris brevis) ומעניק תחושה לחלק הכפי תיכוני של כף היד (הצד של הזרת) לזרת ולמחצית התיכונה של האצבע הרביעית.

הענף העמוק מעניק כוח לשרירי הזרת האינטרינסים שממוקמים (בבליטת תת-כף היד) לחלק מהשרירים התולעיים (third and fourth lumbricals) ולשרירים הבין גרמיים (Interossei). כמו כן מעצבב ענף עמוק זה את שריר מתוויך האגודל (Adductor pollicis) ואת הראש התיכוני של השריר כופף האגודל הקצר (flexor pollicis brevis). התעלה על שם גויון והתעלה הקוביטלית מהווים נקודות תורפה שבהם מרבה עצב הגומד להינזק מלחצים חוזרניים או מחבלה.

סימנים ותסמינים

הסימנים והתסמינים הנובעים מלכידה של עצב הגומד בתעלה על שם גויון ישתנו בהתאם לרמת הלחץ על העצב ומיקום הלחץ. הם עשויות לכלול אובדן כוח בלבד, שינויים תחושתיים בלבד או שילוב של השניים. כאשר הלחץ מתרחש בחלק המקורב של התעלה (Zone 1) לפני הפיצול של העצב התלונות יכללו חולשה של השרירים העמוקים (Intrinsics) וגם נימול או הירדמות של הזרת ומחצית האצבע הסמוכה.

לחץ בחלק המרוחק יותר של התעלה (Zone 2) על הענף העמוק לא יפגע בתחושה אך יפגע בכוח של השרירים בבליטת תת-כף היד, של השרירים העמוקים בין האצבעות וכן של שריר מתוויך האגודל. מדובר בתופעה הכי שכיחה. כאשר הלחץ על העצב נוצר בחלק המרוחק (Zone 3) של התעלה רק הענף התחושתי נפגע והסימנים והתסמינים יכללו אובדן תחושה, תחושת שריפה, נימול ועוד. תופעה זאת הכי פחות שכיחה.

אבחון התבסס על היסטוריה רפואית ובדיקה גופנית ולרוב גם על בדיקת ההולכה החשמלית של העצב. אבחון חייב לכלול גם אבחנה מבדלת שתשלול תסמונות אחרות שעלולות לגרום לסימנים ותסמינים דומים כולל תסמונת התעלה הקוביטלית (Cubital tunnel syndrome) הנגרמת בגלל לכידה של עצב הגומד במרפק, תסמונת התעלה הקרפלית וכאבים רדיקולריים שמקורם בצוואר. טיפול יעיל מתבסס על אבחון מדויק.

אבחון תסמונת תעלת הגומד

תהליך האבחון של פגיעה בעצב הגומד בתעלה ע”ש גויון מתבצע לרוב במרפאה. התהליך יכלול למידה מדוקדקת של ההיסטוריה הרפואית של הופעת הסימנים והתסמינים, בדיקה גופנית של הצוואר והגפה העליונה ובמידת הצורך הפניה לבדיקה של ההולכה העצבית (EMG) או דימות אחר בעיקר כדי לשלול פתולוגיות אחרות. התסמינים עשויים להיות קלים מאוד ויוגדרו כרמת חומרה 1, קלים בלבד יוגדרו כרמת חומרה 2, בינוניים יוגדרו כרמת חומרה 3, חמורים יוגדרו כרמת חומרה 4 וחמורים מאוד יוגדרו כרמת חומרה 5. עוד נסווג את המצב על פי משכו.  במהלך החודש הראשון הבעיה מוגדרת כחריפה (Acute), לאחר חודשיים עד שלושה נגדיר את המצב כ תת חריף (Subacute) לאחר שלושה חודשים יוגדר המצב ככרוני (Chronic).

היסטוריה רפואית

במהלך ההיסטוריה ישאל החולה אודות הסימנים והתסמינים, חריפותם ועוד. נלמד מה הן התלונות, מתי החלו, מה גרם להן (שבר, נפילה על כף היד, עבודה הכרוכה בפעולות חוזרניות, רכיבת אופניים…), מה מחריף אותן ומה מפחית את הסימנים והתסמינים. ננסה להבין האם הלכידה של עצב הגומד מתפתחת בגלל טיב מקצועו של החולה או סוג הפעילות הגופנית שבה הוא עוסק.

תחושתי או מוטורי?

הסימנים והתסמינים יכולים להיות תחושתיים בלבד, מוטוריים בלבד או שילוב של השניים. המיקום המדויק של הלחץ והפציעה של העצב יקבע מה יהיו התלונות של החולה. תלונות מוטוריות יכללו קושי ביכולת לאחוז, אצבעות טופר (אצבעות רביעית וחמישית) ובליטת תת כף היד מנוונת. כדי לזהות אם החולשה של השרירים נובעת מפגיעה בעצב הגומד במרפק או בכף היד נבדוק את הכוח של השרירים הפנימיים של כף היד המעוצבבים על ידי עצב הגומד בתעלה על שם גויון ונבדוק את כוח השרירים באמה המעוצבבים על ידי עצב הגומד שיוצא מהתעלה הקוביטלית.

במידה והתחושה בגב כף היד נשמרת הדבר מצביע על תסמונת התעלה על שם גויון ולא על תסמונת התעלה הקוביטלית. הסיבה לכך היא שהענף של עצב הגומד שמעצבב את החלק התיכוני של גב כף היד מתפצל מעצב הגומד כ5 סנטימטרים לפני הכניסה לתעלה על שם גויון.

בדיקה גופנית

בבדיקה הגופנית נתבונן על כף היד ונחפש סימנים של פגיעה בעצב הגומד כמו למשל אובדן מסה וחולשה של השרירים בבליטת תת-כף היד (Hypothenar), עור יבש בין הזרת והאצבע הרביעית, קושי באחיזה, קושי בצביטה ובשלבים מאוחרים יותר כפיפה בלתי רצונית של אצבעות ארע וחמש – אצבעות טופר (Ulnar Claw) ועוד. נמשש את חלקי היד השונים כולל מרפק וכף היד ואת עמוד השדרה הצווארי. ננסה לאתר אזורים כואבים, נפוחים, לא סימטריים, שטפי דם עוד. נחפש ציסטה גנגליונית, שבר בזיז עצם האנקול (Hook of hamate), עדות לגידול סרטני  מקומי לרוב שומני (lipoma), לרוב נבדוק טווחי תנועה באופן פסיבי ואקטיבי.

תסמונת תעלת הגומד טיפול
תסמונת תעלת הגומד טיפול

נערוך בדיקות מתקדמות כולל הכאה על העצב באזור התעלה ע”ש גויון בניסיון להפיק תחושות של נימול (Tinel sign). נבצע בדיקות מקיפות של עמוד השדרה הצווארי שפגיעה בו עלולה לגרום לסימנים ותסמינים דומים וגם של מפרק המרפק ובעיקר של התעלה הקוביטלית שבה עובר עצב הגומד. תעלה זאת מהווה מקום שכיח לפגיעה בעצב הגומד ולהתפתחות סימנים ותסמינים שעלולים להופיע בכף היד. נערוך בדיקות נוירולוגיות כדי לאתר ליקויים מוטוריים ותחושתיים בכף היד.

בדיקות מתקדמות

בדיקות אפשריות נוספות כוללות דימות רנטגן, CT או MRI של שורש כף היד כדי לשלול נזקים מקומיים או של המרפק והצוואר כדי לשלול מעורבות אפשרית שלהם. נבצע בדיקת הולכה חשמלית של עצב הגומד (EMG) ובדיקה של מהירות ההולכה העצבית (NCV) של עצב הגומד.

טיפול בתסמונת תעלת הגומד

הטיפול הראשוני בתסמונת תעלת הגומד הוא ברוב המכריע של המקרים שמרני, כלומר ללא ניתוחים ורצוי ללא תרופות. רק כאשר חומרת הסימנים והתסמינים מצדיקים זאת ולנוכח כישלון הטיפול השמרני מומלץ לנקוט בגישה כירורגית לטיפול בבעיה. הגישה שמרנית תכלול מנוחה מכול גורם מציק אפשרי ובכלל זה הימנעות מעבודה או פעילות הגופנית הגורמים להחמרה בסימנים והתסמינים. במידה הצורך נקבע את היד באופן שמאפשר מנוחה לעצב. נעשה שימוש בלייזר רך כדי להאיץ את תהליך ריפוי הדלקת בעצב. עם שוך הכאב נתחיל לשפר את התפקוד הביו מכני של כף היד, נחזיר את טווחי התנועה, הגמישות והכוח לשרירים הפועלים סביב שורש כף היד.

במידה ואין הקלה נפנה את החולה לטיפול תרופתי נוגד דלקת ו/או הזרקה של קורטיקוסטרואידים.  כאשר קיימת אינדיקציה מתאימה ומגוון הטיפולים והאמצעים האחרים לא הועילו יופנה החולה לכירורג. ישנם מקרים שבהם כריתה של הרצועה הוולרית המהווה את גג התעלה או הסרה של גנגליון או רקמה צלקתית עשויים לפתור את הבעיה.

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון


מאמרים קשורים

 • תסמונת מפרק הלסת - מכתב תודה

  תסמונת מפרק הלסת ד"ר בכר שלום,  אני רוצה להודות לך על העבודה המצוינת שעשית על פרק הלסת הפגוע שלי. כאשר…

 • מגפת תסמונת התעלה הקרפלית

  תסמונת התעלה הקרפלית מגפה! בעשורים האחרונים הפכה תסמונת זאת הנגרמת בגלל לחץ הנוצר על עצב התווך, בעוברו בתעלת שורש כף…

 • הגב כואב בגלל טיפול בתינוק

  טיפול בתינוק ללא כאבי גב היא משאת נפשם של רבים. אימהות ואבות רבים סובלים מכאבי גב בגלל טיפול לקוי בתינוק…

 • כאב בברך? טיפול שמרני תחילה

  כאב בברך? טיפול שמרני תחילה! קרע מיניסקוס שהוא גורם שכיח לכאבי ברכיים, יכול להיות מטופל שמרנית או כירורגית. כול שנה נערכים…

 • תופעות לוואי של טיפול באקנה

  תופעות לוואי של טיפול באקנה כוללות לרוב יובש ואדמומיות בעור אך לעתים עלולות להיגרם גם תופעות לוואי קשות. אקנה היא…

 • טיפול כירופרקטי מה הוא כולל

  טיפול כירופרקטי הגיח לעולם בגרסה המודרנית שלו לפני מעט יותר מ- 100 שנים על ידי דניאל דוד פלמר. מאז התפתח…

 • כאבים במותן

  כאבים בגב המותני שבוע טוב!  הייתי אצלך פעמיים. אני גר במיתר ולא יכול לבוא אלייך לטיפולים סדירים. אם אתה זוכר בפעם…

 • רכיבת אופניים מסכנת את עצבי היד

  רכיבת אופניים? עצבי כף היד נתונים לסיכון לפציעה. ענפי ספורט ו/או מקצועות הכרוכים באחיזה הדוקה וממושכת באמצעות כפות ידיים כמו…

 • כאבים בגב התחתון - מכתב תודה

  כאבים בגב התחתון לד"ר בכר היקר !  תודה על שנים של טיפול מקצועי ומסור. בשנים האחרונות התפתחה אצלי בעיה משמעותית…

 • כאבים במפרקים זו מגפה שמחמירה

  כאבים במפרקים, מגפה. כאב במפרקים היא תופעה שהולכת ומתרחבת בארצות הברית ורחבי העולם המערבי. ברוב המקרים הגורם הוא דלקת פרקים…

Call Now Button
Close Panel
חריקת שיניים למה זה עלול לגרום? מתעוררים בלילה לשמע קול עכבר מכרסם? יכול להיות שהאחראי לכך אינו עכבר אלא בן או בת הזוג שלכם שחורק שיניים בעוז. לא ברור לחלוטין מה גורם להתפתחות חריקת שיניים (Bruxism) אבל שני דברים ברורים לגבי זה האחד שלחצים נפשיים מעורבים כאן ושניים שכדאי לא להתעלם מהנזקים האפשריים שחריקת שיניים עלולה לגרום. אבחון מהיר ומדויק של הנזקים שנגרמים בגלל חריקת שיניים ובמידת הצורך טיפול יעיל בהם עשויים למנוע נזקים כרוניים. חריקת שיניים למה זה עלול לגרום? רק אחרי הליך אבחוני מסודר נוכל לענות לכם על השאלה הזאת. {loadposition inside-page}

חריקת שיניים למה זה עלול לגרום - רקע

הידוק הלסתות מתבצע על ידי כיווץ של שרירי הלעיסה החזקים מאוד ויצירת עומס אדיר ומתמשך על השיניים, על פרקי הלסת ועל הרקמות סביבו. לעיתים קרובות יתווסף להידוק השיניים גם תנועת החלקה קדימה ואחורה או לצדדים. תנועה זעירה זאת תגרום לשחיקת השיניים ועלולה להיות רעשנית מספיק על מנת להעיר את בן הזוג משנתו. אם אתם סובלים מכאבי לסתות, שיניים או פנים יכול להיות שגם אתם חורקים שיניים. מי נוטה לחרוק שיניים? חשוב לדעת שכולם או כמעט כולם חורקים שיניים מידי פעם.

השאלה שנשאלת היא לאורך איזו תקופה אתם חורקים שיניים (ימים, חודשים, שנים), כמה זמן נמשכת חריקת השיניים בכול פעם (שניות, דקות, שעות) ובאיזה עוצמה מתבצעת חריקת השיניים הזאת (הידוק וחריקה קלה או הידוק עז וחריקה קשה). רוב האנשים חורקים שיניים רק לעתים רחוקות, כאשר הם נמצאים במצבים של דחק רגשי זמני ולכן אינם צפויים לסבול מנזקים משמעותיים. חלק קטן מהאנשים חורקים שיניים בעוצמה ולאורך זמן והתוצאה לא יכולה להיות אחרת חוץ מנזקים משמעותיים למפרק הלסת ולרקמות המרכיבות ומניעות אותו.

חשוב לאבחן את הבעיה באופן מהיר ומדויק כדי למנוע טיפולים שיניים יקרים, טיפולים ממושכים במפרקי הלסת ונזקים בלתי הפיכים.

חריקת שיניים - סימנים ותסמינים אפשריים

בין הסימנים והתסמינים של חריקת שיניים נמנה ירידה בגובה השיניים ולעיתים במקרים חמורים אף להיעלמותם, כמו כן אנו עלולים למצוא שיניים שבורות, השיניים עלולות לפתח רגישות ולעתים קרובות נמצא גם נסיגת חניכיים. על הידוק הלסתות מתמשך וחריקת השיניים עיקשת עלולים על ציר הזמן להוביל להתפתחות תסמונת מפרק הלסת ולדלקת פרקים ניוונית במפרקי הלסת. הסימנים ותסמינים הנכללים בכותרת: "תסמונת מפרק הלסת" הם רבים ומגוונים.

בין הסימנים והתסמינים הללו נמנה כאבי שיניים, כאבי לסתות, כאבי אוזניים, כאבי צוואר וראש ועוד. סימפטומים נלווים נוספים כוללים : דאגה, מתח, הפרעות שינה, דיכאון, הפרעות אכילה סחרחורות, בחילות, ורטיגו ועוד. הידוק לסתות ושחיקת השיניים יכולים להתבצע ביום ובלילה אם כי התופעה הלילית היא הבעיה הגדולה שכן ביום ניתן לפתח מודעות, לשלוט ולמנוע את חריקת השיניים ובלילה קשה יותר.

חריקת שיניים - גורמים

חריקת שיניים למה זה עלול לגרום
חריקת שיניים למה זה עלול לגרום

הגורמים להתפתחות חריקת שיניים אינם ברורים. חלק מהחוקרים טוענים שמנשך שאינו מדויק יכול לגרום לחוסר נוחות ולחריקת שיניים. חוקרים אחרים סבורים שמדובר בבעיה שקשורה למערכת העצבים המרכזית. שילוב של סיבות - זו הסברה שמקובלת כרגע רוב החוקרים. שילוב של מתח נפשי, מבנה אישיות ובעיות מנשך. גורמי סיכון נוספים כוללים: צריכת קפאין, עישון, וסמים אחרים.

גם ילדים חורקים שיניים

גם אצל ילדים רווחת התופעה הזאת של חריקת שיניים ועל פי נתונים מחקריים מספרם מגיע עד לכדי 30% מהילדים. ישנם חוקרים הסבורים שזוהי תהליך נורמאלי של גדילה והתפתחות המנשך. לטענת אותם מומחים ילדים גורסים שיניים בגלל מנשך שנימצא בהליכי התאמה. מומחים אחרים סבורים שגם אצל ילדים התופעה הזאת קשורה רובה ככולה למתחים ואגרסיות הנצברות במשך היום או כתגובה לכאבי אוזניים. רוב הילדים יגמלו מכך בהגיעם לבגרות.

חריקת שיניים - אבחון

ברוב המקרים חריקת שיניים מאובחנת על ידי רופא השיניים. מבט חטוף של הרופא השיניים יסגיר את הבעיה. יש לעתים שהכאבים ושאר הסימנים והתסמינים שמתפתחים במפרק הלסת וברקמות סביב המפרק הם אלו שגורמים לחולה לחפש מזור. מקרים אלו מגיעים גם למרפאה שלי. כאן במרפאה נלמד את ההיסטוריה של הופעת הכאבים, ונבדוק את מפרקי הלסת, עמוד שדרה צווארי, ראש וכמובן שנבדוק את שיניו של החולה בניסיון לאתר סימנים לחריקת שיניים. תצפית על השיניים של אדם שחורק שיניים, וסובל כתוצאה מכך מסימנים ותסמינים, יראו נזקים אופייניים כולל ירידה בגובה השיניים, שיניים שבורות ועוד.

טיפול בחריקת שיניים

מטרת הטיפול הינה הפחתת הכאב, ולמנוע נזק לשיניים וכן ניסיון למנוע המשך הידוק לסתות וחריקה. אם זאת יש לזכור שברוב המקרים אין צורך בטיפול כיוון שהתופעה חולפת מאליה. אם הבעיה חמורה מספיק ונמשכת מעל מספר שבועות ברצף קימות מספר אפשרויות טיפול:

הפחתת מתחים

 • התחבר לאנשים זהו בעיניי הדבר החשוב ביותר. דבר והקשב.
 • תרגול של חשיבה חיובית
 • להשאיר כול יום זמן לתחביבים
 • לקיחת הפסקות מתוכננות ממהלך סדר היום
 • פעילות גופנית קלה שלוש פעמים בשבוע רצוי עם חבר או חברה
 • אוכל טוב ובריא
 • למניעת חריקת שיניים למד טכניקה של הרגעה עצמית
 • שמע מוסיקה
 • תרגל יוגה או מדיטציה
 • אם שום דבר לא עוזר להפחתת הלחצים שלך אולי כדי להיעזר בפסיכולוג.

רופא שיניים להתאמת סדי לילה ו/או לתיקון מנשך

כדי למנוע נזק מהשיניים בגלל חריקת שיניים ניתן להשתמש בסדי לילה. הסד הינו משטח הגנה עשוי פלסטיק המותאם אישית ותפקידו למנוע מגע בין השיניים העליונות לאלו התחתונות. יש לזכור שהסדים אינם נוחים ולא תמיד מפחיתים משמעותית את הלחץ ואת הנזק הנלווה לו על פרק הלסת. ישנם אף מקרים שבהם דווח על החמרה בסימפטומים וזאת יתכן בגלל חוסר התאמה מלאה של הסד. עם זאת שימוש קבוע בסד עשוי להציל את שינך מכליה. אצל חלק מהסובלים מהתופעה הסיבה לכך היא מנשך לא תקין. שיפור המנשך אצל רופא שיניים עשוי באותם המקרים לסייע בפתרון הבעיה.

ביופידבק להרפיית שרירי הלעיסה

אימון בהרפיית שרירי הלעיסה עשוי להפוך להרגל ולעזור גם במהלך שנת הלילה

תרופות

תרופות אנטי דלקתיות עשויות להקל על הסימפטומים אם כי אין בכוחן לעזור למכאניקה של עבודת הפרקים ותופעות הלוואי שלהן מחייבות שיקול דעת. במקרים מסוימים עושים שימוש אפילו בבוטוקס על מנת לשתק חלק משרירי הלעיסה ובכל להפחית את העומס שהמפרק והרקמות סביבו מצויים בו במהלך חריקת שיניים.

טיפולי כירופרקטיקה

כירופרקטיקה יודעת לשפר את התפקוד של מפרק הלסת ושל הרקמות המרכיבות ומניעות אותו ובכך מפחיתה את הכאבים ואת שאר הסימנים והתסמינים. באמצעות הטיפול הכירופרקטי נוכל לעזור ולמנוע חריקת שיניים באותם מקרים שבהם החריקה הזאת נגרמת בגלל כאבים בלסת. לא נוכל להפסיק חריקת שיניים הנגרמת מסיבות אחרות כגון מתח נפשי ועוד.

טיפול עצמי

במצב של חריקת שיניים גם טיפול עצמי עשוי לעזור בשיפור מצב המפרק ולצמצם את הצורך לחרוק שיניים. הכלים העומדים לרשותו של החולה הינם רבים ומגוונים: הרפיה של שרירי הלעיסה על ידי עיסוי ומודעות, תרגילי מתיחה של שרירי הלעיסה, חימום או קירור של אזור הלסת והימנעות מאכילה של מזון קשה או קשה ללעיסה. ואולם הכי חשוב זה כנראה להפחית לחצים מחייך. רבים יגידו לגבי ההמלצה הזאת שזה קל להגיד אך קשה לביצוע והם אכן יצדקו ובכול זאת ולמרות הקושי הגדול כול הפחתה גם מינימאלית עשויה להפחית באופן דרמטי את התופעה.

דילוג לתוכן