כאבי פרקים משינויי מזג אוויר

כאבי פרקים משינויי מזג אוויר

כאבי פרקים משינויי מזג אוויר, האם זה יתכן? יש הטוענים שכן. גורמים רבים עלולים להשפיע על התפתחות כאבים במפרקים שלנו אך מכל הטענות והאמונות לגבי גורמים אפשריים לכך זו הקשורה להשפעות מזג האוויר היא עקשנית במיוחד.

דלקת פרקים הם הגורם הנפוץ ביותר למוגבלות וירידה ביכולתנו לבצע את הפעילויות הנדרשות בחיי היום יום. הנזקים השנתיים שכאבים והמגבלות הנלוות גורמים לכלכלה העולמית הנם עצומים ונמדדים בביליונים של דולרים. נזקים אלו נגרמים בין היתר בגין:

  • אובדן ימי עבודה וירידה בפריון העבודה
  • שימוש בתרופות
  • אשפוזים
  • ניתוחים
  • פיצויים ועוד

בגלל הנזקים האמורים כאבי שרירים ומפרקים הם מהנושאים הנחקרים ביותר בעולם. הגורמים האפשריים להתפתחות כאבים במפרקים הם רבים. אחד מהגורמים הללו כך טוענים בעקשנות רבים מהסובלים מכאבים אלה הם שינויי מזג האוויר. האמנם?

כאבי פרקים משינויי מזג אוויר – רקע

מחקרים רבים עסקו ועוסקים בזיהוי והבנת הגורמים השונים להתפתחות כאבי פרקים ושרירים. המחקרים הללו מצאו זיקה בין שורה ארוכה של התנהגויות לבין התפתחות הכאבים. בין היתר יתר הגורמים המשפיעים על כאבי שרירים ומפרקים נציין:

  • אופי העבודה (ישיבה, עמידה, הרמה וכו')
  • גורמים פסיכולוגיים (מתח)
  • מצב בריאותי כללי
  • עישון
  • מגדר
  • גיל
  • פעילות גופנית (חוסר, עודף) ועוד

אנשים רבים הסובלים מכאבי מפרקים בשל דלקת פרקים ניוונית (מפציעה, מ"בלאי" טבעי) מאשימים גם את מזג האוויר. לטענתם שינויים כאלה ואחרים במזג האוויר משפיעים על כאביהם ועל נוקשות מפרקיהם.

השפעת מזג האוויר על כאבי מפרקים היא נושא לוויכוח בין חוקרים ומטופלים. כמה מחקרים מצאו קשר בין שינויים בלחץ ברומטרי, לחות, טמפרטורה ומהירות הרוח לבין חומרת כאבי פרקים, במיוחד עבור אנשים עם דלקת פרקים. מחקרים אחרים לא מצאו קשר כזה או קשר חלש בלבד. המנגנונים מאחורי קשר אפשרי זה אינם מובנים במלואם. עם זאת, כמה תיאוריות מציעות כי שינויים בלחץ האוויר יכולים להשפיע על הנוזל והרקמות בתוך המפרקים, או כי מזג אוויר קר יכול להפוך את המפרקים נוקשים ופחות משומנים.

כאבי פרקים ומזג האוויר האם יש קשר

כאבי פרקים משינויי מזג אוויר
כאבי פרקים משינויי מזג אוויר

מזה שנים ידוע ששינויים במזג האוויר והשינויים במידת האור שנלווים להם משפיעים על מצב רוחנו. באשר להשפעות של שינויי אקלים על כאבי שריר ושלד הדברים אינם חד משמעיים. עד לאחרונה המדע התקשה להוכיח קשר כזה באורח חד משמעי. חלק מהמחקרים היו נחרצים לגבי השפעה כזאת ואחרים טענו שהקשר גם אם קיים אינו משמעותי. לא ברור אם הכישלון להוכיח קשר בין שינויי מזג האוויר לכאבי פרקים ושרירים נבע:

  • מתכנון מחקר לקוי
  • מחוסר יכולת למדוד את השינויים
  • או שאולי באמת אין קשר

אלא שעבור החולים הסובלים מכאבי שריר ושלד חוסר בהוכחות חד משמעיות לא מעלה ולא מוריד. הכאבים שלהם אמיתיים.

כל קלינאי העוסק בכאב שמע כבר ולא פעם את חוליו מתלוננים על השפעות מזג האוויר על מכאוביהם. כאבי גב תחתון, כאבי בירכיים ועוד. עד לפני שנים ספורות מה שנותר לקלינאי כמוני היה להנהן בהבנה ותו לא. בשנים האחרונות מופיעים גם מחקרים שמצביעים על קשר קלוש בין שינויים במזג האוויר לבין להתפתחות כאבי פרקים. האם ההוכחות לכך ששינויים במזג האוויר יכולים להשפיע על כאבי גב עשויים לאפשר בעתיד טפול טוב יותר לסובלים מהם?

כאבי פרקים משינויי מזג אוויר – מחקרים

כאמור עד לפני שנים לא ארוכות המחקרים הרבים בתחום זה הניבו:

  • הוכחות שאינן חד משמעיות
  • דיווחים סותרים ומוטים בלבד

בשנים האחרונות החלו יותר ויותר מחקרים להצביע על כך שיתכן שבכול זאת יש דברים בגו ושינויים במזג האוויר יכולים להשפיע על כאבי שריר ושלד. מספר חוקרים אף הציעו לכנות את מכלול ההשפעות בשם "תסמיני קור משניים לפציעה".

רוב המחקרים בנושא נערכו בארצות הברית, באירופה ואף באוסטרליה הרחוקה. באופן כללי נימצא שחולים רבים מתלוננים על קשר בין חלק או כול ארבעת התסמינים הבאים:

  • כאבי מפרקים
  • נוקשות
  • שינוי ביכולת תחושתית
  • ושינוי גוון של העור

 לבין:

  • שינויים בטמפרטורה
  • שינוי ברמת הלחות
  • ושינויים בלחץ הברומטרי

המחקר האירי

במחקר האירי (Rheumatology Int. 2015 May;35(5):887-90) נבדק האם קיימת קורלציה בין חומרתה של דלקת פרקים שגרונית לבין שינויים במזג האוויר. בוצעה אנליזה של הנתונים הקליניים שהופקו מ-13 חולים במחלה זאת ביחס לנתוני מזג האוויר. על פי המחקר הזה נמצא שבימים של שמש ובימים של לחות נמוכה השתפרו גם הסימנים והתסמינים של החולים בדלקת פרקים שגרונית.

מחקרים אמריקאים

במחקר אמריקאי (Am J Med. 2007 May;120(5):429-34) ניסו להתחקות אחר השפעות מזג האוויר על דיווחי הכאב והנוקשות בקרב 200 חולים עם דלקת פרקים ניוונית (Osteoarthritis) בברכיים. במסגרת מחקר זה נרשמו הנתונים הבאים:

  • שינויים בטמפרטורה, בלחץ הברומטרי, לחות, נקודת טל ועוד

נבדק היחס של השינויים הללו ביחס לדיווחים של החולים על:

  • שינויים בעוצמת הכאב בברכיים ובנוקשות בברכיים

התוצאות הראו שהכאב והנוקשות במפרקים הושפעו משינויים בלחץ הברומטרי וכן משינויים בטמפרטורה.

מחקר אמריקאי נוסף (Rheumatology (Oxford). 2003 Aug;42(8):955-8) בדק קשר אפשרי בין התפתחות כאבי פרקים הנובעים מדלקת פרקים ניוונית בצוואר, יד, ברך וכף רגל לבין שינויים במזג האוויר. מקבוצת חולים בני 49 ומעלה במחלה זאת נאספו נתונים ונבדק היחס שבין נתונים אלו לבין שינויים במזג האוויר. היחס שנתגלה לא היה דרמטי עם זאת, נמצא שלחץ ברומטרי גבוה השפיע על רמות הכאב אצל נשים שסבלו מדלקת פרקים ניוונית בידיים.

מחקר טיוואני

במחקר טיוואני (Acta Anaesthesiol Taiwan. 2006 Sep;44(3):147-52) נבדק הקשר שבין עוצמת הכאב לבין הלחץ הברומטרי. במסגרת המחקר נרשמה עוצמת הכאב של חולים שהגיעו למרפאה בין השנים 2004-2005 ונרשמו פרטי מזג האוויר על כל משתניו. נמצא קשר משמעותי בין רמות כאב גבוהות לבין גיל מבוגר ולחץ ברומטרי נמוך. לא נמצא קשר בין התפתחות כאבי פרקים לבין טמפרטורה, לחות ומהירות הרוח.

מחקר ספרדי

גם בספרד בדקו (Proc West Pharmacol Soc. 2004; 47:134-6) האם קיימת השפעה של תנאי מזג האוויר על מחלות ראומטיות. המחקר עקב נתונים אחר חולים במחלות ראומטיות שרובם חולים בדלקת פרקים ניוונית ומיעוטם בדלקת פרקים שגרונית. נרשמו רמות הכאב ויכולות התפקוד של כל אחד מהחולים. המשתנים של מזג האוויר נרשמו אף הם כולל טמפרטורה, לחות ולחץ ברומטרי. נמצא שלחץ ברומטרי נמוך גורם לרמת כאב גבוהה יותר אצל חולים במחלות ראומטיות וטמפרטורה נמוכה מעלה את הסיכון לכאבים במפרקים.

מחקר יפני

גם ביפן בדקו (J Spinal Disord Tech. 2002 Aug;15(4):290-3) את הקשר שבין כאבי גב תחתון על רקע של דלקת פרקים ניוונית בחוליות המותן הכוללת תופעת ריק (Vacuum phenomenon) לבין שינויים בלחצים ברומטריים. במחקר היפני נמצא אישור לכך שכאבי גב תחתון על רקע של דלקת פרקים ניוונית עם תופעת ריק עלולים להחמיר בגין ירידה בלחצים ברומטריים.

מחקרים אוסטרלים

במחקר אחר שנערך בוויקטוריה שבאוסטרליה (Int J Biometeorol. 1997 Jun;40(4):192-9) ניבדק היחס שבין כאב ונוקשות מפרקים עם שינויי מזג אוויר. הפעם 92% מהמשתתפים במחקר סברו שכאביהם והנוקשות פרקים מימנה סבלו הושפעו משינויי מזג האוויר. יתרה מזאת 48% מהמשתתפים הצהירו שיש ביכולתם לחזות שינויים במזג האוויר באמצעות הסימפטומים בלבד. ואכן מחקר זה מצא השפעות של מזג האוויר על תסמיני כאב. מסקנותיו היו: ירידה בטמפרטורה מחמירה את הכאבים ואת הנוקשות. עליה בלחות מחמירה את הכאב ותגביר את הנוקשות פרקים בקרב אוכלוסייה עם בעיות מפרקים.

כאבי פרקים משינויי מזג אוויר – אז יש או אין קשר?

נראה שאכן שינויים במזג האוויר כולל בטמפרטורה, בלחץ ברומטרי וברמת הלחות משפיעים על דלקות מפרקים, כאבי מפרקים ונוקשותם. למרות שאין מדובר בהשפעות דרמטיות הן מאפיינות תמיד מפרקים בעייתיים בלבד. מחקרים חדשים מצאו דרך להוכיח ולהסביר את ההשפעות הללו בצורה נחרצת יותר. נכון להיום יש להתייחס לכאבים אלו כתזכורת לבעייתיות של המפרקים ולשמור ולטפל בהם כל השנה על מנת למנוע או להאט נזקים בלתי הפיכים.

References:

[Does Weather Affect Joint Pain? – WebMD] (https://www.webmd.com/pain-management/weather-and-joint-pain)

[How Changes in Weather Affect Joint Pain – Cleveland Clinic] (https://health.clevelandclinic.org/barometric-pressure-joint-pain/)

[Does weather affect arthritis pain? – Harvard Health] (https://www.health.harvard.edu/blog/does-weather-affect-arthritis-pain-2019011715789)

[What triggers weather-related joint pain? – Harvard Health] (https://www.health.harvard.edu/pain/what-triggers-weather-related-joint-pain)

[Does Weather Affect Joint Pain? – WebMD] (https://bing.com/search?q=weather+joint+pain+research)

שימו סוף לכאב.

לאבחון מקצועי וייעוץ,
התקשרו: 03-6430372
או השאירו פרטים:

שימו סוף לכאב!

לאבחון מקצועי וייעוץ, התקשרו: 03-6430372
או השאירו פרטים ומיד נחזור אליכם:

קראו עוד באותו נושא:

כאבי גב וסקס

לעשות סקס כאשר הגב כואב

כאבי גב וסקס עלולים לעתים להיות כרוכים זה בזה. יחסי מין הם עניין חשוב אך רבים מידי חוששים מהם בגלל כאבי גב. חוקרים הגיעו למסקנה שהמפתח לפעילות מינית בלי גרימת כאבי גב מצוי בתנוחות שאותם אתם בוחרים. בחרו תנוחה שאינה גורמת כאב. 

ספורט ודלקת פרקים ניוונית

ספורט ודלקת פרקים ניוונית

ספורט לדלקת פרקים? נשמע כמו רעיון רע ובכן, מדובר ברעיון נהדר. מתברר שפעילות גופנית טובה גם למפרקים שלנו. למרות היתרונות המוכחים של פעילות גופנית לחולים עם דלקת פרקים בברכיים רק מעט מאוד מהחולים (10%) עומדים במינימום השבועי המומלץ.

מזון ים תיכוני משפר יכולות קוגניטיביות

מזון ים תיכוני לשיפור הקוגניציה

אוכל למחשבה הוא מזון שביכולתו לשמור על המוח צעיר. למזון שאנו אוכלים ולאיכותו יש השפעה בין היתר גם על היכולות השכליות. מבוגרים המקפידים לאכול מזון ים תיכוני הכולל שפע פירות, שפע ירקות, דגים, שמן זית ואגוזים ישמרו טוב יותר על מוחם.

שולחנות עמידה לילדים

שולחנות עמידה לילדים

שולחנות עמידה לילדים? זה רעיון בכיוון הנכון. למגפת ההשמנה בקרב הילדים ישנם אשמים רבים כולל תזונה לקויה, חוסר בפעילות גופנית ואורח חיים יושבני. ישיבה ממושכת גורמת גם לפגיעות ובלאי במערכות עצב שריר ושלד ומובילה להתפתחות מחלות קטלניות.