Skip to main content

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

תסמונת תעלת הגומד? טיפול מהיר ויעיל ימנע סימנים ותסמינים כרוניים בכף היד וצורך אפשרי בפתרון כירורגי לבעיה. תסמונת תעלת הגומד נגרמת בגלל לכידה של עצב הגומד (Ulnar nerve entrapment) בתוך תעלה על שם גויון הממוקמת בשורש כף היד בצד של הזרת. 

כאבים בכף היד ונימול עלולים להיגרם גם בגלל לכידה של עצב הגומד בשורש כף היד בתעלה על שם גויון (Guyon). כאשר באים לאבחן את מקור הסימנים והתסמינים יש לקחת בחשבון פתולוגיות נוספות שיש ביכולתן לגרום לתסמינים דומים ובכלל זה תסמונת התעלה הקרפלית ופריצת דיסק צווארי ולחץ על שורש עצב צווארי. הגורמים לתסמונת הזאת כוללים לחץ מקומי, דלקת בעצב, נזקי חבלה או חוסר אספקת דם לעצב. על פי מחקרים שונים כ35% מהמקרים של תסמונת תעלת הגומד מתרחשים בגלל ציסטה גנגליונית וב45% מהמקרים הגורם אינו ידוע.

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

תסמונת תעלת הגומד טיפול - רקע

תסמונת תעלת הגומד היא תסמונת נדירה יחסית שנגרמת על רקע פגיעה בעצב הגומד בתעלת הגומד. מקורו של עצב הגומד משורשי העצבים C1-C8 הבוקעים מהצמה הברכיאלית בצוואר. העצב עושה דרכו מטה לכיוון כף היד דרך תעלת הקוביטל בצד הפנימי של המרפק. משם ממשיך מטה אל עבר התעלה על שם גויון שנמצאת בשורש כף היד.

אנטומיה של העצב

תסמונת תעלת הגומד

עצב הגומד נכנס לתעלה על גויון יחד עם עורק הגומד.בתעלה מתפצל העצב לשני ענפים עמוק (Ramus profundus nervus ulnaris) ורדוד (Ramus superficialis nervus ulnaris) שעושים דרכם אל כף היד, לזרת ולאצבע הסמוכה. הענף הרדוד מעצבב את שריר הכף הקצר (Palmaris brevis) ומעניק תחושה לחלק הכפי תיכוני של כף היד (הצד של הזרת) לזרת ולמחצית התיכונה של האצבע הרביעית.

הענף העמוק מעניק כוח לשרירי הזרת האינטרינסים שממוקמים (בבליטת תת-כף היד) לחלק מהשרירים התולעיים (third and fourth lumbricals) ולשרירים הבין גרמיים (Interossei). כמו כן מעצבב ענף עמוק זה את שריר מתוויך האגודל (Adductor pollicis) ואת הראש התיכוני של השריר כופף האגודל הקצר (flexor pollicis brevis). התעלה על שם גויון והתעלה הקוביטלית מהווים נקודות תורפה שבהם מרבה עצב הגומד להינזק מלחצים חוזרניים או מחבלה.

סימנים ותסמינים

הסימנים והתסמינים הנובעים מלכידה של עצב הגומד בתעלה על שם גויון ישתנו בהתאם לרמת הלחץ על העצב ומיקום הלחץ. הם עשויות לכלול אובדן כוח בלבד, שינויים תחושתיים בלבד או שילוב של השניים. כאשר הלחץ מתרחש בחלק המקורב של התעלה (Zone 1) לפני הפיצול של העצב התלונות יכללו חולשה של השרירים העמוקים (Intrinsics) וגם נימול או הירדמות של הזרת ומחצית האצבע הסמוכה.

לחץ בחלק המרוחק יותר של התעלה (Zone 2) על הענף העמוק לא יפגע בתחושה אך יפגע בכוח של השרירים בבליטת תת-כף היד, של השרירים העמוקים בין האצבעות וכן של שריר מתוויך האגודל. מדובר בתופעה הכי שכיחה. כאשר הלחץ על העצב נוצר בחלק המרוחק (Zone 3) של התעלה רק הענף החישתי נפגע והסימנים והתסמינים יכללו אובדן תחושה, תחושת שריפה, נימול ועוד. תופעה זאת הכי פחות שכיחה.

אבחון התבסס על היסטוריה רפואית ובדיקה גופנית ולרוב גם על בדיקת ההולכה החשמלית של העצב. אבחון חייב לכלול גם אבחנה מבדלת שתשלול תסמונות אחרות שעלולות לגרום לסימנים ותסמינים דומים כולל תסמונת התעלה הקוביטלית (Cubital tunnel syndrome) הנגרמת בגלל לכידה של עצב הגומד במרפק, תסמונת התעלה הקרפלית וכאבים רדיקולאריים שמקורם בצוואר. טיפול יעיל מתבסס על אבחון מדויק.

אבחון תסמונת תעלת הגומד 

תהליך האבחון של פגיעה בעצב הגומד בתעלה ע"ש גויון מתבצע לרוב במרפאה. התהליך יכלול למידה מדוקדקת של ההיסטוריה הרפואית של הופעת הסימנים והתסמינים, בדיקה גופנית של הצוואר והגפה העליונה ובמידת הצורך הפניה לבדיקה של ההולכה העצבית (EMG) או דימות אחר בעיקר כדי לשלול פתולוגיות אחרות.

היסטוריה רפואית

במהלך ההיסטוריה ישאל החולה אודות הסימנים והתסמינים, חריפותם ועוד. נלמד מה הן התלונות, מתי החלו, מה גרם להן (שבר, נפילה על כף היד, עבודה הכרוכה בפעולות חוזרניות, רכיבת אופניים...), מה מחריף אותן ומה מפחית את הסימנים והתסמינים. ננסה להבין האם הלכידה של עצב הגומד מתפתחת בגלל טיב מקצועו של החולה או סוג הפעילות הגופנית שבה הוא עוסק.

הסימנים והתסמינים יכולים להיות חישתיים בלבד, מוטוריים בלבד או שילוב של השניים. המיקום המדויק של הלחץ והפציעה של העצב יקבע מה יהיו התלונות של החולה. תלונות מוטוריות יכללו קושי ביכולת לאחוז, אצבעות טופר (אצבעות רביעית וחמישית) ובליטת תת כף היד מנוונת. כדי לזהות אם החולשה של השרירים נובעת מפגיעה בעצב הגומד במרפק או בכף היד נבדוק את הכוח של השרירים הפנימיים של כף היד המעוצבבים על ידי עצב הגומד בתעלה על שם גויון ונבדוק את כוח השרירים באמה המעוצבבים על ידי עצב הגומד שיוצא מהתעלה הקוביטלית.

במידה והתחושה בגב כף היד נשמרת הדבר מצביע על תסמונת התעלה על שם גויון ולא על תסמונת התעלה הקוביטלית. הסיבה לכך היא שהענף של עצב הגומד שמעצבב את החלק התיכוני של גב כף היד מתפצל מעצב הגומד כ5 סנטימטרים לפני הכניסה לתעלה על שם גויון. התסמינים עשויים להיות קלים מאוד ויוגדרו כרמת חומרה 1, קלים בלבד יוגדרו כרמת חומרה 2, בינוניים יוגדרו כרמת חומרה 3, חמורים יוגדרו כרמת חומרה 4 וחמורים מאוד יוגדרו כרמת חומרה 5. עוד נסווג את המצב על פי משכו.  במהלך החודש הראשון הבעיה מוגדרת כחריפה (Acute), לאחר חודשיים עד שלושה נגדיר את המצב כ תת חריף (Subacute) לאחר שלושה חודשים יוגדר המצב ככרוני (Chronic).

בדיקה גופנית

בבדיקה הגופנית נתבונן על כף היד ונחפש סימנים של פגיעה בעצב הגומד כמו למשל אובדן מסה וחולשה של השרירים בבליטת תת-כף היד (Hypothenar), עור יבש בין הזרת והאצבע הרביעית, קושי באחיזה, קושי בצביטה ובשלבים מאוחרים יותר כפיפה בלתי רצונית של אצבעות ארע וחמש - אצבעות טופר (Ulnar Claw) ועוד. נמשש את חלקי היד השונים כולל מרפק וכף היד ואת עמוד השדרה הצווארי. ננסה לאתר אזורים כואבים, נפוחים, לא סימטריים, שטפי דם עוד. נחפש צ'יסטה גנגליונית, שבר בזיז עצם האנקול (Hook of hamate), עדות לגידול סרטני  מקומי לרוב שומני (lipoma), לרוב נבדוק טווחי תנועה באופן פסיבי ואקטיבי.

דרמטומים של כף הידנערוך בדיקות מתקדמות כולל הכאה על העצב באזור התעלה ע"ש גויון בניסיון להפיק תחושות של נימול (Tinel sign). נבצע בדיקות מקיפות של עמוד השדרה הצווארי שפגיעה בו עלולה לגרום לסימנים ותסמינים דומים וגם של מפרק המרפק ובעיקר של התעלה הקוביטלית שבה עובר עצב הגומד. תעלה זאת מהווה מקום שכיח לפגיעה בעצב הגומד ולהתפתחות סימנים ותסמינים שעלולים להופיע בכף היד. נערוך בדיקות נוירולוגיות כדי לאתר ליקויים מוטוריים וחישתיים בכף היד.

בדיקות מתקדמות

בדיקות אפשריות נוספות כוללות דימות רנטגן, CT או MRI של שורש כף היד כדי לשלול נזקים מקומיים או של המרפק והצוואר כדי לשלול מעורבות אפשרית שלהם. נבצע בדיקת הולכה חשמלית של עצב הגומד (EMG) ובדיקה של מהירות ההולכה העצבית (NCV) של עצב הגומד. 

טיפול בתסמונת תעלת הגומד 

הטיפול הראשוני בתסמונת תעלת הגומד הוא ברוב המכריע של המקרים שמרני, כלומר ללא ניתוחים ורצוי ללא תרופות. רק כאשר חומרת הסימנים והתסמינים מצדיקים זאת ולנוכח כישלון הטיפול השמרני מומלץ לנקוט בגישה כירורגית לטיפול בבעיה. הגישה שמרנית תכלול מנוחה מכול גורם מציק אפשרי ובכלל זה הימנעות מעבודה או פעילות הגופנית הגורמים להחמרה בסימנים והתסמינים. במידה הצורך נקבע את היד באופן שמאפשר מנוחה לעצב. נעשה שימוש בלייזר רך כדי להאיץ את תהליך ריפוי הדלקת בעצב. עם שוך הכאב נתחיל לשפר את התפקוד הביומכני של כף היד, נחזיר את טווחי התנועה, הגמישות והכוח לשרירים הפועלים סביב שורש כף היד.

במידה ואין הקלה נפנה את החולה לטיפול תרופתי נוגד דלקת ו/או הזרקה של קורטיקוסטרואידים.  כאשר קיימת אינדיקציה מתאימה ומגוון הטיפולים והאמצעים האחרים לא הועילו יופנה החולה לכירורג. ישנם מקרים שבהם כריתה של הרצועה הוולרית המהווה את גג התעלה או הסרה של גנגליון או רקמה צלקתית עשויים לפתור את הבעיה.

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

טריגר פינגר אצבע הדק

טריגר פינגר אצבע הדק? אבחון וטיפול עשויים למנוע ניתוח. מדובר בהפרעה הבאה לידי ביטוי בקושי ליישר את אחת או יותר מאצבעות כף היד. הפרעה זאת נגרמת בגלל נזק ושינויים במבנה הגיד ו/או השרוול העוטף אותו. למה זה קורה וכיצד ניתן לטפל בתופעה הזאת?

טריגר פינגר אצבע הדק
תסמונת התעלה הקרפלית

תסמונת התעלה הקרפלית היא אחת ההפרעות הבריאותיות השכיחות ביותר במקומות העבודה. פגיעה זאת בעצב התווך במסלולו בשורש כף היד נגרמת לרוב בגלל מאמץ חוזרני. המודרניזציה והמיכון בתעשייה ובעיקר השימוש האינטנסיבי במחשב הפכו את הפציעות מסוג זה למגפה.

תסמונת התעלה הקרפלית
תסמונת התעלה הקרפלית מגפה

תסמונת התעלה הקרפלית מגפה! בעשורים האחרונים הפכה תסמונת זאת הנגרמת בגלל לחץ הנוצר על עצב התווך, בעוברו בתעלת שורש כף היד זו  לשכיחה ביותר. הגורם העיקרי להתפתחות הפרעה זאת הוא שימוש יתר וביצוע תנועות חוזרניות עם כף היד והאצבעות.

 תסמונת התעלה הקרפלית מגפה
כאבים בכף היד גורמים

כאבים בכף היד? גורמים ותסמינים עשויים להועיל לנו לאבחן את מקור הבעיה. גורמים שכיחים לכפות ידיים כואבות כוללים בעיקר עומס יתר ונזקי חבלה. כף היד, מבנה רב מפרקי ובעל שליטה עילאית, מתוכננת לביצוע מגוון רחב של תנועות ומטלות באופן מגוון.

כאבים בכף היד גורמים
כאבים ביד תסמינים

כאבים ביד? תסמינים וגורמים נלווים מרמזים מה נפגע בגפה העליונה. מיחושים ומגבלות תנועה בגפה העליונה נובעים בעיקר מעומסי יתר. אנו עובדים, אוכלים, מתאמנים ומשחקים עם הגפה העליונה. גורמים אפשריים נוספים כוללים נזקי חבלה ומחלות.

כאבים ביד תסמינים
תסמונת מוצא בית החזה

תסמונת מוצא בית החזה היא אוסף סימנים ותסמינים הכולל מיחושי צוואר ויד וחסר נוירולוגי שנוצרים בגלל לחץ על עצבים ועל כלי דם בעוברם בין בסיס הצוואר לבית השחי. הגורמים כוללים ליקויים מבניים מולדים, ליקוי יציבה ועוד. לתופעה יש רוב נשי בגיל 50-20.

תסמונת מוצא בית החזה
דלקת באמה

דלקת באמה עלולה להיגרם בגלל בין היתר פציעות גידים ולכידה פריפרית של סיבי עצב. הגורמים לפגיעה באזור אנטומי זה הם לרוב נזקי חבלה, עומס יתר חוזרני או השלכת תסמינים לאמה הנגרמת בגלל נזק לדיסק בין חולייתי (בלט דיסק, פריצת דיסק) בצוואר.

דלקת באמה
בלי סטרואידים לתעלה הקרפלית

בלי סטרואידים לתעלה הקרפלית? תסמונת התעלה הקרפלית היא פציעה הנגרמת בעידן המודרני עקב תנועות חוזרניות. אכן, זריקות סטרואידים יכולות להקל על התסמינים הנובעים מהתסמונת. אלא שמדובר בהשפעה זמנית בלבד ולכן עדיף להתחיל בטיפול שמרני.

בלי סטרואידים לתעלה הקרפלית
כאבים בכף היד אבחון

כאבים בכף היד? אבחון הוא הצעד המתבקש. מיחושים בכף יד עלולים להתפתח מעומס יתר, חבלות ומחלות. העידן המודרני לא פסח על חלקי גוף אלה הנתונים לעומסים הנובעים משימוש בלתי פוסק בטכנולוגיות: מחשבים, קונסולות משחקים וטלפונים החכמים.

כאבים בכף היד אבחון
כאבים ביד אבחון

כאבים ביד? אבחון מהיר יאפשר טיפול יעיל. מיחושים באחד מחלקי הגפה העליונה יכולים להתפתח בגלל נזק לאחת הרקמות. גורמים אפשריים לנזק כוללים פציעה טראומטית, שימוש יתר, מחלות ודלקות פרקים או בגלל נזק לדיסק בין חולייתי בצוואר המקרין לגפה.

כאבים ביד אבחון
rambam
בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו

הבריאות על פי הרמב"ם (1138-1204)