Skip to main content

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

צוואר? אנטומיה וביומכניקה מהווים אמצעי הכרחי לאבחון מקור הבעיה. סימנים ותסמינים בחלק הזה של עמוד השדרה או ברקמות סביבו הם אחת התלונות השכיחות. הכרת האנטומיה והביומכניקה של אזור זה יועיל בהליך האבחוני ועל כן יאפשר טיפול יעיל ומדויק יותר.

החוליות והרקמות הרכות התומכות בעמוד השדרה מאפשרות את נשיאת הראש ומספקות את היציבות והתנועה הנדרשת לצוואר. לעומת עמוד השדרה החזי שמוגן על ידי הצלעות ובית החזה עמוד השדרה הצווארי כמו גם עמוד השדרה המותני הנם חופשיים יחסית וחשופים לעומסי יתר ופגיעות שעלולות לגרום לכאב ולמגבלות תנועה. מסיבה זאת רוב בעיות עמוד השדרה מתמקדוות באזור הצוואר ובגב התחתון ולכן גם כאבי צוואר וכאבי גב תחתון מהווים את תסמונות הכאב השכיחות ביותר.

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

צוואר אנטומיה וביומכניקה - רקע

כאבים בצוואר מהווים מטרד היוצר, פגיעה באיכות חיים ועוגמת הנפש אך גם עומס כלכלי על החולה ועל מערכות הבריאות הלאומיים. הגורם העיקרי לכאבים אלו הוא השילוב של עומס היתר המוטל על חוליות הצוואר וטווח התנועה הנרחב של עמוד השדרה הצווארי. יחד עם זאת כאבי צוואר עלולים להיגרם גם מסיבות אחרות. היכולת לאבחן את מקור הכאבים בצוואר תלויה בין היתר בהבנת האנטומיה והביוכניקה של הצוואר.

אנטומיה של עמוד שדרה צווארי

עמוד השדרה הצווארי הכולל 7 חוליות מתחיל מבסיס הגולגולת (Occipital) ומסתיים בחוליית החזה הראשונה (T1).  מבנהו של עמוד השדרה הצווארי כולל בין היתר שבע חוליות צוואר (C), שרירים, רצועות, חוט השדרה הצווארי בתעלת השדרה ושמונה זוגות של שורשי עצבים. מסרים עושים דרכם מהמוח ואל המוח דרך חוט השדרה ובאמצעות שמונה זוגות שורשי העצבים הללו שכינויים (C1-C8) מייצג את מיקומם היחסי בין חוליות הצווארומעניקים בין היתר תחושה עורית, תנועה ותפקוד לראש, לצוואר, לסרעפת, לשרירי הגפיים העליונות ועוד. 

מפרקים

עמוד השדרה הצווארי

התנועתיות והגמישות של עמוד השדרה מתאפשרים בזכות שלושת המפרקים הקיימים בין כל זוג חוליות לאורך עמוד השדרה. שני מפרקי שטחה (Facets) המצויים בחלק האחורי של החוליה והדיסק הבין חולייתי המתפקד כבלם זעזועים בין החוליות. בעמוד השדרה הצווארי בין חוליות C3-C7 ישנם בנוסף לשני פרקי השטחה ולדיסק הבין חולייתי גם שני פרקים חלקיים נוספים - מפרקים ע"ש לושקה (Luschka's joints). מפרקים אלו הממוקמים בחלק הקדמי חיצוני של החוליה תומכים בגופי החוליות ותורמים ליציבותן.

שרירים רצועות

מערך של שרירים, גידים, רצועות ורקמות חיבור אחרות מייצב את המבנה הזה בין בסיס הצוואר לבסיס הגולגולת ומאפשר לו תנועה בטוחה. הרצועות (Ligaments) שהינן רקמות פסיביות תוחמות את מפרקי עמוד השדרה ומגבילות את טווחי התנועה שלהם לטווח התנועה האנטומי שלהן. כך למשל הרצועה האורכית האחורית (Posterior Longitudinal Ligament) מייצבת את עמוד השדרה הצווארי במהלך כפיפת הצוואר ואילו הרצועה האורכית הקדמית (Anterior longitudinal ligament) מייצבת את עמוד השדרה הצווארי בעת מתיחת הצוואר לאחור. חוליות עמוד השדרה מהוות נקודות אחיזה לשרירים ולרצועות הללו. 

קשתות עמוד השדרה

בהתבוננות מאחור על עמוד שדרה נגלה שהוא לרוב ישר. במבט מהצד נזהה את העקומות הפיזיולוגיות שלו - קשתות עמוד השדרה. במצבו המיטבי מצויד עמוד השדרה בשלוש קשתות: לורדוזיס (קיעור - Lordosis) בצוואר, קיפוזיס (קימור - kyphosis) גבי ולורדוזיס (קיעור - Lordosis) מותני. המבנה הזה מקנה חוזק, יציבות וגמישות לעמוד השדרה ומשמש בסיס ליציבה נכונה ובריאה.

ביומכניקה על פי אזורים בעמוד השדרה הצווארי

ביחס לגב תחתון לעמוד השדרה הצווארי יש יכולת תנועה רחבה ביותר. בגלל תכונות שונות עמוד השדרה הצווארי נחלק לעמוד שדרה צווארי עליון ותחתון. עמוד השדרה הצווארי העליון כולל את בסיס הגולגולת (C0) את חוליית הצוואר הראשונה (C1) ואת חוליית הצוואר השנייה (C2) חלק זה של עמוד השדרה הצווארי קרוי - Occipital-atlantoaxial complex. המפרק שבין הגולגולת  לחולייה הצווארית הראשונה (Atlanto-occipital joint) מאפשר כשליש מתנועת הכפיפה והפשיטה וכמחצית מהכפיפה לצדדים של כול עמוד השדרה הצווארי. המבנה הטבעתי של חוליית הצוואר הראשונה הקרויה אטלס והמבנה הטבעתי עם זיז גדול (Dens) של חוליית הצוואר השנייה הקרויה אקסיס (Axis) מאפשרים למפרק הנוצר ביניהם (Atlanto-axial joint) לבצע מעל מחצית מתנועת הסיבוב של כול עמוד השדרה הצווארי. היציבות של המפרק הזה מוקנית לו על ידי רצועות (Alar ligaments and transverse ligaments) הנאחזות ותוחמות את הדנס.  

עמוד השדרה הצווארי התחתון מתחיל מחוליית הצוואר השנייה ומסתיים בחוליית הצוואר השביעית (C2-C7)  לוקח עליו את ייתרת התנועות של עמוד השדרה הצווארי כלומר כשני שליש מהכפיפה והפשיטה, כ40% מהסיבוב וכ50% מהכפיפה הצדית של עמוד השדרה הצווארי. הזווית של מפרקי השטחה היא 45 מעלות וזה מאפשר תנועה רחבה יותר וגם תנועה משולבת (כפיפה צדית עם רוטציה). העושר התנועתי וחוסר היציבות היחסית עלולים לגרום גם לפציעות ושחיקות. במורד עמוד השדרה משתנה הזווית של פרקי השטחה ומגבילה את יכולת התנועה לצדדים.

הבלאי והפציעות הקשות ביותר מתרחשות בין חוליית הצוואר הרבעית לחוליית הצוואר השביעית (C4-C7). שורשי העצבים שעוברים בין חוליות אלה כוללים את העצבים C5, C6, C7. למרות שהמפרקים ע"ש לושקה אינם מפרקים אמיתיים עדיין יש ביכולתם להישחק ולהצר את החריר הבין חולייתי (Intervertebral foramen)  שדרכו עובר שורש העצב בצוואר. התוצאה עלולה להיות דלקת צווארית רדיקולארית (Cervical radiculopathy). 

יציבות עמוד השדרה הצווארי

לשם ביצוע מטלותיו זקוק עמוד השדרה ליציבות ביו מכנית. יציבות כזו נמדדת ביכולתו של עמוד השדרה לשמור על המבנה והמיקום התקין של הפרקים והחוליות בכול מנח ותנועה ותחת עומסים פיזיים. היציבות הדינמית הזאת של עמוד השדרה הצווארי מוקנית לו מחד על ידי המשטחים המפרקיים של חוליות הצוואר והרקמות הפסיביות סביבן ומאידך על ידי השרירים והגידים. כול תהליך הייצוב מפוקח ומבוקר על ידי המערכת העצבית המרכזית והפריפרית.

כאבים בעמוד השדרה הצווארי בגלל פגיעה בשרירים המניעים ו/או ברצועות התומכות והמייצבות של חוליות עמוד השדרה הינם שכיחים. פגיעה כרונית ברקמות המייצבות של עמוד השדרה הצווארי עלולה להוביל לתפקוד לקוי של חוליות ועמוד השדרה. תפקוד לקוי זה יוביל בהכרח לשחיקה ונזקים אחרים (פריצת דיסק?) וכתוצאה מכך להתפתחות דלקות, מגבלות תנועה וכאבים טורדניים ונזקים נוספים לרקמות התומכות והמייצבות. מעגל זה יפסק רק לאחר מציאת הגורם שפוגע ביציבות עמוד השדרה ושיקומו. 

אזורים אנטומיים החשופים לפגיעה בצוואר

כאבי הצוואר יכולים לנבוע מפגיעה בכל אחת מהרקמות "המרכיבות" את הצוואר. 

רקמות הרכות 

קרע, מתיחה או שחיקה של אחת מרקמות הרכות (שרירים, רצועות, גידים, עצבים, כלי דם, רקמות חיבור ועוד)  של עמוד השדרה הצווארי בגלל טראומה או בגלל עומס ונזק מצטבר הן תופעות שכיחות אשר גורמות לרובן המכריע של תסמונות כאבי הצוואר השונות. כאב צווארי בגין פגיעה קלה (מתיחה) באחת מהרקמות הרכות נמשכים לרוב ימים עד שבועות ספורים. במקרים רבים, כמו למשל לאחר תאונות דרכים אשר גורמת לנזקי "צליפת שוט" בצוואר, הכאבים, יכולים להפוך לכרוניים ולהימשך שנים רבות. 

הדיסק הצווארי הבין חולייתי

כרבע מהמקרים של כאבי צוואר נובעים מפגיעה בדיסקים הבין חולייתיים. הדיסקים הבין חולייתיים מצויים תחת לחץ רציף. כאשר הדיסקים הבין חולייתיים מתחילים לאבד נוזל וגמישות ולאבד את יכולתם לבלום זעזועים הם נחשפים לנזקים. שינויים ניווניים אלו עלולים להוביל לפגיעה בדיסק הבן חולייתי או עומס רב פעמי החוזר על עצמו (ישיבה). מנגנון נזק נוסף לדיסק הבין חולייתי הוא כמובן טראומה. עומס חד פעמי הנגרם בגלל נפילה, תאונה או חבטה. 

בשתי הדרכים התוצאה הסופית היא קריסה של הדיסק, בלטי דיסק או אפילו פריצת דיסק. במיקומם החדש יכולים הדיסקים שניזוקו להפעיל לחץ על שורשי העצבים או על חוט השדרה ולגרום לכאב מקומי ו/או להקרנות כאב במורד הגפה העליונה והשכמה ולהפרעות בהולכה העצבית. תלוי בחומרת הנזק, הכאבים יכולים להימשך שבועות ספורים או להפוך לכרוניים ולהימשך שנים ארוכות.

מפרקי עמוד השדרה הצווארי

פרקי שטחה

כמו המפרקים האחרים בגופנו גם מפרקי עמוד השדרה הצווארי כולל מפרקי השטחה והמפרקים ע"ש לושקה חשופים לחבלות, פציעות ודלקות פרקים. מבין דלקות הפרקים דלקת הפרקים ניוונית (אוסטיאוארטריטיס) היא השכיחה ביותר ולמעשה כולם סובלים ממחלה זו במידה כזו או אחרת. דלקת זו גורמת שחיקה ובלאי של הרקמות השונות בתוך הפרקים בין החוליות. גם דלקות פרקים מערכתיות אוטואימוניות עלולות גם הן לפגוע ולגרום לכאב בצוואר.

בין אם מדובר בנזק טראומתי או בנזק מצטבר בגלל עומס יתר או בנזק הנגרם לצוואר מדלקת פרקים הסימנים והתסמינים יכללו מלבד כאבים גם מוגבלות תנועתית ונוקשות. הסימנים והתסמינים יכולים להיות קצרי טווח או לחילופין להיות כרוניים כולל כאבים כרוניים ומוגבלות תנועתית כרונית.

המשיכו לקרוא אודות גורמי כאב לצוואר ובכללם דלקת פרקים ניוונית וכן אודות תסמונת כאב צוואר חריפה הנקראת טורטיקוליס.

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

צליפת שוט סימנים ותסמינים

צליפת שוט? סימנים ותסמינים עשויים להועיל בזיהוי הרקמה הניזוקה ואומדן חומרת הנזק. צליפת שוט היא תסמונת שכיחה הכוללת סימנים ותסמינים הנובעים מרקמות שניזוקו בגלל הטחת הראש באופן חד לטווחי תנועה קיצוניים בעקבות תאונה, ספורט, נפילה ועוד. 

צליפת שוט סימנים ותסמינים
טורטיקוליס חריף

טורטיקוליס חריף? אבחון וטיפול מהירים עשויים לקצר את הסבל. טורטיקוליס חריף הוא מצב של מיחושים חדים ביותר המלווים במגבלות תנועה קשות ועיוות של הראש והצוואר. התופעה מתפתחת לרוב, באופן מהיר. כול שנדרש לעתים כדי להגיע למצב הזה הוא תנועה קטנה. 

טורטיקוליס חריף
טורטיקוליס מולד

טורטיקוליס מולד? אבחון וטיפול מהירים בסמיכות ללידה הם הצעדים הנדרשים כעת למניעת שינויים כרוניים. תופעה מולדת זאת היא בעיה שכיחה הכרוכה במגבלות תנועה, ראש מוטה לצד אחד בעוד שהסנטר מוטה לכיוון השני, עיוות הפנים ויציבה לקויה. 

טורטיקוליס מולד
כאבי צוואר גורמים

כאבי צוואר? גורמים ותסמינים עשויים לכוון אותנו לאבחון הנכון. גורמים ותסמינים אופייניים באים לעזרת הקלינאי בדרך לזיהוי מקור הבעיה. מלבד הפגיעה באיכות חיים מיחושים באזור הזה גורמים גם לעומס כלכלי אישי ולאומי. אבחון מהיר עשוי למנוע נזקים בלתי הפיכים.

כאב צוואר גורמים
צוואר תפוס גורמים

צוואר תפוס? גורמים אופייניים לקושי להניע את עמוד השדרה הצווארי יכללו לרוב נזקים מינוריים לאחת או יותר מהרקמות בחלק הזה של עמוד השדרה או בסביבתו. אם כדי להביט הצידה או לאחור אתם מעדיפים לסובב את הגוף ולא את הראש יתכן וגם אתם סובלים מהתופעה.

צוואר תפוס גורמים
מכתב: טורטיקוליס

טורטיקוליס

לד"ר יצחק בכר היקר!  

ברצוני להודות לך על הטיפול המסור והמוצלח עקב טורטיקוליס מולד שהענקת לתינוק שלנו מתן. הגענו אליך כשמתן היה בן שלושה חודשים. מתן לא יכול היה לסובב בכלל את ראשו לצד שמאל ולא הצליח להרים את ראשו בעודו על הבטן.

טורטיקוליס
מכתב: פריצת דיסק צווארי

פריצת דיסק צווארי

ד"ר יצחק בכר שלום רב,

מניסיון אישי, ד"ר יצחק בכר עזר לי. כל מי שיש לו בעיות בשריר בשלד, כאבים, נימול ועוד, אני ממליצה להיכנס לאתר ולבדוק אם ניתן לעזור או אפילו לפתור את בעיותיו. הכול כתוב באתר. אפשר גם להתייעץ באמייל בתוך האתר. מומלץ

פריצת דיסק צווארי
מכתב: בקע דיסק

בקע דיסק

חוות דעת לקוחה מהאתר רמקול:  

(לקוח מרמקול) חוות דעתי באופן כללי: הייתי בטיפול אצל ד"ר בכר עקב בקע דיסק. יצחק אבחן את הבעיה במהירות, טיפל בי במסירות ולאורך כל הטיפול היה נחמד, כייפי ומשתתף. רואים שהוא מבין את המקצוע ומבין ספורטאים ואת הרצון שלנו

בקע דיסק
כאבי צוואר? כירופרקט וספורט

כאבי צוואר? כירופרקט וספורט נמצאו יעילים יותר מטיפול תרופתי בבעיה! מגוון אפשרויות הטיפול בכאב צווארי הוא גדול ומבלבל. המחקר הנוכחי קובע: "כוונון" (מניפולציה) חוליות הצוואר ותרגילי ספורט שנעשים בבית יעילים יותר מתרופות להקלת כאבי צוואר.

כאבי צוואר? כירופרקט וספורט
דלקת בצוואר

דלקת בצוואר וסימנים ותסמינים שמקורם בחלק זה של עמוד השדרה מהווים תלונה שכיחה ביותר. הגורמים כוללים בעיקר עומס המוטל על חלק זה של עמוד השדרה בגלל נשיאת משקל הראש, תוך כדי שהייה במנחים שונים ומשונים וביצוע מגוון תנועות רחב.

דלקת בצוואר
rambam
בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו

הבריאות על פי הרמב"ם (1138-1204)