Skip to main content

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

הרצאה: שיקום מערכת שריר ושלד מתייחסת בין היתר לגורמי מפתח כגון מה כולל השיקופם ומה הם שלבי השיקום. שיקום הינו חלק חיוני מהטיפול בפגיעה במערכות עצב-שריר-שלד. להערכתנו כל אדם שנפגע במערכת עצב-שריר-שלד צריך לעבור שיקום. 

השיקום של הפציעה לפני החזרה לפעילות כלשהי (ספורט, עבודה, חיים...) היא קריטית למניעת פציעה חוזרת ומניעת פציעות אחרות. השיקום משנה את המצב הבסיסי של החולה ומאפשר לו לחזור ולחשוף את האיבר המשוקם לעומס. השיקום חושף את האזור שנפגע לעומס באופן הדרגתי. כמו כן במהלך השיקום אנו מחזקים/ מגמישים רקמות ומשפרים טווחי תנועה של מפרקים, שיווי משקל וקואורדינציה. ללא השיקום לא ניתן לומר בביטחון שהבעיה נפתרה ושהפציעה בה טיפלנו לא תחזור עם העומס הראשוני.

הרצאה, שיקום מערכת שריר ושלד:

rehabilitation

  •  שיקום מערכת שריר ושלד. רקע.

  •  אלו פגיעות מצריכות שיקום

  •  מה כולל השיקום

  •  מה הם שלבי השיקום

  •  חשיבותו של ספורט חלופי

  •  מתי אתם מוכנים לחזור לספורט פעיל

  •  כיצד נמנע פציעות

המשך לקרוא אודות שלבי השיקום

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

rambam
בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו

הבריאות על פי הרמב"ם (1138-1204)