Skip to main content

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

נוירופתיה של עצב הגומד בעקבות לחץ המופעל עליו היא תופעה שכיחה. עצב הגומד (עצב האולנר) הוא עצב מרכזי בגפה העליונה שרץ לאורך הצד הפנימי של הגפה ותפקידו לעצבב מוטורית ותחושתית. לכידה שלו במרפק ו/או בשורש כף היד עלולה לגרום לנזק ולתסמינים.

לכידה של עצב הגומד (Ulnar entrapment neuropathy) במהלך מסלולו עלול להיות הגורם לכאבים ביד ובעיקר בבמרפק או בכף היד, תלוי במיקום הנזק. כמו בכול תסמונת לכידה של עצב יש חשיבות לאבחון מהיר של הבעיה על מנת לאפשר שיקום של העצב ולמנוע נזקים בלתי הפיכים.

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

נוירופתיה של עצב הגומד - רקע אנטומי

עצב הגומד (Ulnar nerve) הוא ענף של מקלעת הזרוע (Brachial plexus) הנוצר משורשי העצבים C8-T1. עצב הגומד מספק יכולת תחושתית לזרת ולמחצית האצבע הסמוכה לה ומספק יכולת מוטורית לשרירים הקטנים המכופפים בשורש כף היד ובכף היד. העצב יוצא ממקלעת הזרוע בצוואר, יורד מטה בחלק הפנימי של העצם הזרוע לכיוון המרפק. במרפק עובר העצב בחלק האחורי פנימי של המרפק ומשם ממשיך לעבר כף היד. באמה שולח עצב הגומד שלוחות על מנת לעצבב את שריר כופף שורש היד הגומדי (Flexor carpi ulnaris) ואת מחציתו של שריר כופף האצבעות העמוק (Flexor digitorum profundus).

בשורש כף היד נכנס לתעלת הגומד או בשמה האחר - תעלה ע"ש גויון (Guyon), חוצה את התעלה וממשיך את מסעו באמצעות שלוחות עצביות מוטוריות לרוב השרירים העמוקים בכף היד כולל השרירים בצד של הזרת (Hypothenar muscles), השרירים הבין גרמיים ועוד וכן שתי שלוחות עצביות תחושתיות לזרת ולמחצית מהאצבע הטבעת הסמוכה לה בחלק הפנימי של כף היד ובחלק החיצוני של כף היד. 

מיקום אנטומי אפשרי ללכידה של העצב

תסמונת התעלה הקוביטליתבמהלך מסלולו חשוף עצב הגומד להתפתחות לכידה ונזק בעיקר באזור המרפק בתוך התעלה הקוביטלית (Cubital tunnel) ולהתפתחות תסמונת התעלה הקוביטלית (Cubital tunnel syndrome) ו/או באזור שורש כף היד בתוך התעלה על שם גויון (Guyon's canal) ולהתפתחות תסמונת תעלת הגומד (Ulnar entrapment neuropathy) או בשמה האחר תסמונת התעלה ע"ש גויון (Guyon's canal syndrome). כול תסמונת משקפת נזק עצבי שונה ועל כן סימנים ותסמינים שונים.

תסמונת התעלה הקוביטלית

לכידה של עצב הגומד בתוך התעלה הקוביטלית תוביל להתפתחות תסמונת התעלה הקוביטלית (Cubital tunnel syndrome). התעלה הקוביטלית מצויה בחלקו הפנימי אחורי של המרפק.

גורמים 

היצרות חדה או הדרגתית של התעלה הקוביטלית המצויה בחלק הפנימי אחורי של מפרק המרפק עלולה לגרם להיווצרות לחץ על עצב הגומד. גירוי של עצב הגומד יכול להתבצע באופן ישיר בגלל מסלולו השטחי בתוך התעלה במרפק וחשיפתו לכוחות חיצוניים.

גורמי סיכון

כאמור מסלולו השטחי של העצב בתוך התעלה המצויה במרפק חושפת אותו למגוון נזקי חבלה. שבר במרפק הוא על כן אחת הסיבות השכיחות להתפתחות תסמונת התעלה הקוביטלית. מאמצי יתר של מפרק המרפק וחיכוך מתמשך שלו הנובעים מהתנהלות ארגונומית לקויה עלולים להוביל להתפתחות דלקתית בעצב. כך למשל כיפוף ממושך יום יומי של המרפק ו/או הנחת המרפק על משטח קשיח (שולחן) באופן מתמשך בעת עבודת מחשב עלולים להוביל להתפתחות התסמונת.

סימנים ותסמינים

נימול והירדמות של האצבע הזרת ומחצית האצבע הסמוכה לה וכן חולשת השרירים הפנימיים שאותם מעצבב עצב הגומד. התוצאה עלולה להיות קושי בכפיפת כף היד, קושי בקירוב (Adduction) והרחקה (Abduction) של כף היד, קשיים משמעותיים בהנעת הזרת ואצבע הטבעת הסמוכה לה. תמונה קלינית אופיינית קושי לאחוז דף נייר בין האצבעות.

תסמונת תעלת הגומד

בשורש כף היד חשוף עצב הגומד להתפתחות נזקי חבלה או לכידה - תסמונת לכידת עצב הגומד (Ulnar entrapment neuropathy) או בשמה האחר תסמונת התעלה ע"ש גויון (Guyon's canal syndrome).

הגורם 

תסמונת זאת מתפתחת בעקבות שינויים מבניים בתעלה בין עצמות שורש כף היד ע"ש גויון (Guyon) הגורמים להיצרות התעלה וללחץ על עצב הגומד. גורם נוסף הוא לחץ ישיר על עצב הגומד בתוך התעלה עקב כוחות חיצוניים.

גורמי סיכון 

הלכידה במקרה הזה עלולה להתפתח בגלל עומס יתר על שורש כף היד כמו במצב של הנחת שורש כף היד על משטח קשה (עכבר?), רוכבי אופניים, שימוש חוזרני בכלי עבודה ועוד גורמים נוספים כוללים כמובן חבלה מקומית, מחלות שונות ועוד.

סימנים והתסמינים

משתנים בהתאם למיקום המדויק שבו ניזוק העצב ועלולים לכלול פגיעה תחושתית ו/או פגיעה מוטורית. אלו יכולים להתחיל עם נימול באצבע הקטנה ובאצבע הסמוכה לה ועלולים להמשיך באובדן תחושה ושיתוק מלא של השרירים העמוקים בכף היד המעוצבבים באמצעות עצב הגומד . התוצאה עלולה לכלול: קושי או חוסר יכולת להרחיק (Abduction) או לקרב (Adduction) את האצבעות, קושי או חוסר יכולת להניע את הזרת ואצבע הטבעת. ברוב המקרים הפגיעה התחושתית תקיף רק את העור בכף היד של הזרת ואצבע הטבעת. העור בגב כף היד מעוצבב על ידי שלוחה שלרוב אינה נפגעת. תמונה קלינית אופיינית קושי לאחוז נייר בין האצבעות ובשלבים מאוחרים יותר יד טופר (Ulnar Claw).

המשיכו לקרוא אודות גורמי כאב נוספים במרפק וכן גורמי כאב נוספים בכף היד

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

טריגר פינגר אצבע הדק

טריגר פינגר אצבע הדק? אבחון וטיפול עשויים למנוע ניתוח. מדובר בהפרעה הבאה לידי ביטוי בקושי ליישר את אחת או יותר מאצבעות כף היד. הפרעה זאת נגרמת בגלל נזק ושינויים במבנה הגיד ו/או השרוול העוטף אותו. למה זה קורה וכיצד ניתן לטפל בתופעה הזאת?

טריגר פינגר אצבע הדק
תסמונת התעלה הקרפלית

תסמונת התעלה הקרפלית היא אחת ההפרעות הבריאותיות השכיחות ביותר במקומות העבודה. פגיעה זאת בעצב התווך במסלולו בשורש כף היד נגרמת לרוב בגלל מאמץ חוזרני. המודרניזציה והמיכון בתעשייה ובעיקר השימוש האינטנסיבי במחשב הפכו את הפציעות מסוג זה למגפה.

תסמונת התעלה הקרפלית
תסמונת התעלה הקרפלית מגפה

תסמונת התעלה הקרפלית מגפה! בעשורים האחרונים הפכה תסמונת זאת הנגרמת בגלל לחץ הנוצר על עצב התווך, בעוברו בתעלת שורש כף היד זו  לשכיחה ביותר. הגורם העיקרי להתפתחות הפרעה זאת הוא שימוש יתר וביצוע תנועות חוזרניות עם כף היד והאצבעות.

 תסמונת התעלה הקרפלית מגפה
כאבים בכף היד גורמים

כאבים בכף היד? גורמים ותסמינים עשויים להועיל לנו לאבחן את מקור הבעיה. גורמים שכיחים לכפות ידיים כואבות כוללים בעיקר עומס יתר ונזקי חבלה. כף היד, מבנה רב מפרקי ובעל שליטה עילאית, מתוכננת לביצוע מגוון רחב של תנועות ומטלות באופן מגוון.

כאבים בכף היד גורמים
כאבים ביד תסמינים

כאבים ביד? תסמינים וגורמים נלווים מרמזים מה נפגע בגפה העליונה. מיחושים ומגבלות תנועה בגפה העליונה נובעים בעיקר מעומסי יתר. אנו עובדים, אוכלים, מתאמנים ומשחקים עם הגפה העליונה. גורמים אפשריים נוספים כוללים נזקי חבלה ומחלות.

כאבים ביד תסמינים
תסמונת מוצא בית החזה

תסמונת מוצא בית החזה היא אוסף סימנים ותסמינים הכולל מיחושי צוואר ויד וחסר נוירולוגי שנוצרים בגלל לחץ על עצבים ועל כלי דם בעוברם בין בסיס הצוואר לבית השחי. הגורמים כוללים ליקויים מבניים מולדים, ליקוי יציבה ועוד. לתופעה יש רוב נשי בגיל 50-20.

תסמונת מוצא בית החזה
דלקת באמה

דלקת באמה עלולה להיגרם בגלל בין היתר פציעות גידים ולכידה פריפרית של סיבי עצב. הגורמים לפגיעה באזור אנטומי זה הם לרוב נזקי חבלה, עומס יתר חוזרני או השלכת תסמינים לאמה הנגרמת בגלל נזק לדיסק בין חולייתי (בלט דיסק, פריצת דיסק) בצוואר.

דלקת באמה
בלי סטרואידים לתעלה הקרפלית

בלי סטרואידים לתעלה הקרפלית? תסמונת התעלה הקרפלית היא פציעה הנגרמת בעידן המודרני עקב תנועות חוזרניות. אכן, זריקות סטרואידים יכולות להקל על התסמינים הנובעים מהתסמונת. אלא שמדובר בהשפעה זמנית בלבד ולכן עדיף להתחיל בטיפול שמרני.

בלי סטרואידים לתעלה הקרפלית
כאבים בכף היד אבחון

כאבים בכף היד? אבחון הוא הצעד המתבקש. מיחושים בכף יד עלולים להתפתח מעומס יתר, חבלות ומחלות. העידן המודרני לא פסח על חלקי גוף אלה הנתונים לעומסים הנובעים משימוש בלתי פוסק בטכנולוגיות: מחשבים, קונסולות משחקים וטלפונים החכמים.

כאבים בכף היד אבחון
כאבים ביד אבחון

כאבים ביד? אבחון מהיר יאפשר טיפול יעיל. מיחושים באחד מחלקי הגפה העליונה יכולים להתפתח בגלל נזק לאחת הרקמות. גורמים אפשריים לנזק כוללים פציעה טראומטית, שימוש יתר, מחלות ודלקות פרקים או בגלל נזק לדיסק בין חולייתי בצוואר המקרין לגפה.

כאבים ביד אבחון
rambam
בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו

הבריאות על פי הרמב"ם (1138-1204)