Skip to main content

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

דלקת בכתף

לכבוד ד"ר יצחק בכר,  

מטרת הטיפול הייתה - הסרת הדלקת שנוצרה סביב האזור הפגוע, החזרת טווח התנועה והשבתי למצב של כשירות מלאה לפעילות יד שמאל באופן מלא (במהלך כל התקופה נאלצתי להעדר מהעבודה שלי שהייתה כרוכה במאמץ גופני). 

באמצעות הטיפולים חל שיפור ניכר במצב הכתף, הכאבים חלפו, טווח התנועה חזה למצב נורמאלי, דבר שעזר לי לחזור חזרה לתפקוד מלא והמשך עבודה.

 Kobi David-Pour

 D&K Properties Management Services

 Mobile: +972543134306

Tel: +97237563100

Fax: +97237300285

rambam
בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו

הבריאות על פי הרמב"ם (1138-1204)