Skip to main content

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

אנטומיה וביומכניקה של השוק מהווים את הבסיס לאבחון מדויק יותר של מקור הכאב ברגל התחתונה ולטיפול יעיל יותר. סימנים ותסמינים בשוק מהווים תלונה שכיחה ביותר ומבלי להכיר את המבנה האנטומי ולהבין את מערך הכוחות שפועל עליו נפעל בחשיכה.

השוקיים שלנו בדומה לחלקי גוף אחרים שתפקידם לשאת עומסים תוכננו באופן מיטבי למשימה זאת. בהתבוננות על חיילים המשתתפים במסעות ממושכים וריצות שדה ארוכות ובהתבוננות על רצי מרתון ועל רקדנים מקצועיים, אי אפשר שלא להשתהות לנוכח היכולות המופלאות של השוקיים לעמוד בעומסים חוזרניים מבלי להיפצע. עם זאת יש לעתים שהיכולות הללו אינן מספיקות כדי למנוע פציעות וכאבים בשוקיים.

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

אנטומיה וביומכניקה של השוק - רקע

פציעות בשוקיים מהוות מעל 50% מסך הפגיעות ברגליים על רקע עומסי יתר. כך למשל, קרוב ל20% מהרצים יסבלו מהתופעה הקרויה שין ספלינט לפחות פעם אחת במהלך הקרירה שלהם כספורטאים. הכאבים לאור השוק עלולים להתפתח בגלל פגיעה גרמית, בגלל בעיה בכלי הדם או בגלל בעיה ברקמות הרכות. הגורמים להתפתחות כאבים בשוק כוללים בעיקר עומסי יתר ונזקי חבלה. גורמי סיכון להתפתחות עומסי יתר ופציעה של השוקיים כוללים אימון יתר, שינוי חד בעומסי האימון, שינוי חד בסוג המשטח שעליו אתם מתאמנים, חוסר איזון שרירי ברגליים, ליקויים מבניים בגפה התחתונה, ליקויים מבניים בכף הרגל (כף רגל שטוחה או קשת גבוהה), ביומכניקה לקויה של כף הרגל (פרונציה לקויה), נעליים בלויות או לא מתאימות, מגדר (נשים בסיכון גבוה יותר) ועוד. יחד עם זאת אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר ויש הטוענים המשמעותי ביותר הוא משקל גוף. אנשים בעלי מדד מסת גוף גבוה נוטים יותר מאחרים לפצוע את השוקיים.

כמו בהרבה פציעות אחרות יש להעדיף מניעה על פני חשיפה לפציעה, טיפול ושיקום ממושכים וסכנה מוחשית לדלקות כרוניות. כדי למנוע פציעות בשוק יש בעיקר לנטרל את גורמי הסיכון המוזכרים. הקפדה על תכנית אימונים הדרגתית, שמירה על משקל גוף מאוזן, הקפדה על נעלי ריצה מותאמות ובמידת הצורך עם תמיכה השולטת בכמות הפרונציה, להחליף נעליים כול 500 - 1000 קילומטרים (תלוי במשקל, טכניקת ריצה, מבנה כף הרגל ועוד), חיזוק ואיזון של שרירי הגפה התחתונה ועוד.

אנטומיה של השוק

חלקים גרמיים

השוֹק מהווה את החלק התחתון של הרגל. מדובר בחלק האנטומי הנמצא מתחת למפרק הברך ומעל מפרק הקרסול. השוק כוללת שתי עצמות, עצם השוקה (tibia) המסיבית יותר והנושאת בעיקר העומס ועצם השוקית (fibula). עצם השוק קרויה גם עצם השין (shinbone) ממוקמת במרכז השוק בעוד שעצם השוקית ממוקמת בצד החיצוני של השוק. החיבור בין שתי עצמות אלה נוצר באמצעות שני מפרקים בחלק העליון ובחלק התחתון. בחלק העליון מתחברת עצם השוקה באמצעות מפרק הברך לעצם הירך. בחלק התחתון מתחברות עצם השוקה ועצם השוקית באמצעות מפרק הקרסול לכף הרגל. בצד החיצוני של מפרק הקרסול ניתן להבחין בפטישון צדי של עצם השוקית ובצד הפנימי של מפרק הקרסול ניתן להבחין בפטישון התיכון של עצם השוקה. עצמות הפטיש הללו מרבות להינזק במצב של נקיעות קרסול. עצמות השוקה והשוקית מתחברות בניהן גם באמצעות קרום השוק הבין גרמי העשוי מרקמת חיבור חזקה.

שרירים

שלושה מדורי שרירים ממוקמים סביב השוק ומשמשים להנעת כף הרגל והאצבעות. השרירים עטופים ברקמת חיבור חזקה הקרויה מחתלת השוק. במדור הקדמי אנו מוצאים את קבוצת השרירים הפושטים של כף הרגל והאצבעות ובכלל זה את השוקתי הקדמי, את השריר פושט הבוהן הארוך, את השריר פושט האצבעות הארוך ואת השריר השוקיתי השלישי. במדור האחורי אנו מוצאים את השרירים המכופפים של כף הרגל והאצבעות ובכלל זה את שריר הסובך (gastrocnemius), שריר הסוליה, שריר כף הרגל, שריר בית הברך, השריר כופף הבוהן הארוך, השריר כופף האצבעות הארוך ואת השריר השוקתי האחורי. במדור הצדי אנו מוצאים את קבוצת השרירים שאחראית על הפניית כף הרגל החוצה ובכלל זה את השריר השוקיתי הארוך והשריר השוקיתי הקצר.

עצבוב

השוק על רקמותיו השונות מקבל את עצבוב מעצב השת (Sciatic nerve). עצב זה שמקורו במקלעת העצבית שבעמוד השדרה המותני - עצתי (lumbo sacral plexus) עושה דרכו מטה דרך הירך, בחלק האחורי של הברך בגומץ בית הברך, הוא מתפצל לשני ענפים, עצב השוקה (tibial nerve), והעצב השוקיתי המשותף (common peroneal nerve). רק העור של השוק, בחלק הפנימי מעוצבב על ידי העצב הצפון (saphenus nerve) שהוא עצב חישתי. קבוצת השרירים הפושטים של כף הרגל והאצבעות מקבלים עצבוב מהעצב השוקיתי העמוק, השרירים המכופפים של כף הרגל והאצבעות מקבלים את עצבוב מעצב השוקה, קבוצת השרירים שאחראית על הפניית כף הרגל מקבלים את עצבובם על ידי העצב השוקיתי השטחי.

אספקת דם

עורק הירך והמשכו עורק בית הברך (popliteal artery) מהווים את מקור אספקת הדם לשוק, לכף הרגל ולרקמות השונות במבנים אלו. בגומץ בית הברך מתפצל עורק בית הברך לשני ענפים, העורק השוקתי הקדמי (anterior tibial artery) המספק דם לשרירים הפושטים של השוק ושל כף הרגל המצויים במדור הקדמי של השוק ולעורק השוקתי האחורי (posterior tibial artery) המספק דם לשרירים המכופפים של השוק ושל כף הרגל המצויים במדור האחורי של השוק. השרירים שאחראים על הפניית כף הרגל החוצה אינם מקבלים אספקת דם בלעדית. אספקת הדם למדור הצדי מגיע עורקים המתפצלים מהעורק השוקיתי האחורי.

ביומכניקה של השוק

אנטומיה וביומכניקה של השוקעצמות השוק הן בעלות יכולת תנועה מוגבלת ביותר. תנועת הפרדה זעירה בין עצם השוקית לעצם השוקה במפרק השוקה והשוקית התחתון (inferior tibiofibular joint) ניתנת להשגה על ידי עצם הערקום (Talus) במצב שבו הקרסול מבצע כפיפה גבית מרבית. תנועה זעירה זו מניעה גם באופן מינימאלי את המפרק מפרק השוקה והשוקית העליון (Superior tibiofibular joint). עצמות השוק חשופות גם לתנועות סיבוביות קלות בעיקר בגלל הביומכניקה של הירך מחד ושל כפות הרגליים מאידך.

לכוחות ולאופן התפקוד של כף הרגל ישנה השפעה דרמטית על התפקוד הביומכני של השוק. שלושת הסיבות הביו מכניות העיקריות להתפתחות פציעות בשוק כוללות כוחות הבלימה (impact forces) הפועלים על כף הרגל, כוחות סיבוביים (twisting forces) וכוחות פרונציה (pronatory forces). אמנם, כוחות הבלימה של כף הרגל גדלים בגלל ריצה עם נעליים לא מתאימות או עם נעליים בלויות אך מחקרים הראו שכוחות אלה נותרים דומים גם לאחר שינויים מתבקשים. כוחות בלימה לא מסבירים על כן את הפציעות בשוק.

תפקוד לקוי של המפרק פרק התת-טלרי (Subtalar Joint) המחבר את עצם העקב לעצם הערקום ומאפשר את תנועת הסיבוב פנימה (Inversion) והסיבוב החוצה (Eversion) של כף הרגל, מגדיל את הכוחות סיבוביים של כף הרגל ואת פרונצית יתר של כף הרגל. כוחות אלה מובילים לתנועה סיבובית חוזרנית של עצמות השוק שעלולה על ציר הזמן לגרום לפציעות בשוק. מחקרים הראו שמקור שכיח נוסף לתנועות סיבוביות חוזרניות של השוק מצוי במפרק הירך ובחולשת השרירים המניעים את המפרק הזה. חולשה של השרירים הפועלים על מפרק הירך גורמת ל"קריסה" חוזרנית של הברך והשוק ובכך מוגברים הכוחות הסיבוביים על הגפה התחתונה.

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

צליעה בקרב ילדים

צליעה בקרב ילדים? אבחון וטיפול המתבצעים ללא דיחוי ימנעו נזקים בלתי הפיכים. ילדים בגיל 3 - 10 שנים הסובלים צליעה היא תופעה שכיחה יחסית. הגורם הוא לרוב פגיעה שולית באחד מחלקי הגפה התחתונה. יש לאבחן את הסיבה להליכה לא תקינה כדי לשלול גורם משמעותי.

צליעה בקרב ילדים
צליעה אבחון וטיפול

צליעה? אבחון וטיפול מהירים ימנעו נזקים ארוכי טווח. הליכה היא דרכו של הגוף לנוע. אחד מגורמי הסיכון לצליעה היא גיל. ככול שאנו מתבגרים כך עולה הסיכון. ברוב המקרים ההליכה המשובשת היא זמנית וברת טיפול ובחלק אחר הסיבה עלולה להיות הפרעות בריאותיות קשות.

צליעה אבחון וטיפול
התכווצות שרירים בלילה גורמים

התכווצות שרירים בלילה? גורמים אפשריים לכך כוללים גיל, פעילות גופנית מאומצת, היריון, מחלות מסוימות, תרופות מסוימות ועוד. עווית השרירים המתוארת כאן מתרחשת לרוב בלילה במהלך שנת הלילה, אך יכולות להתרחש בכול זמן אחר. התסמין העיקרי הוא כאב חריף. 

התכווצות שרירים בלילה גורמים
תסמונת המדור אבחון וטיפול

תסמונת המדור? אבחון וטיפול מהירים הם קריטיים כדי למניעת נזקים בלתי הפיכים. המתלוננים על כאבים בקדמת הרגל מתחת לברך יוצאים כמעט תמיד מהרופא עם האבחון "שין ספלינט". לצערי, לא תמיד האבחון הזה נכון. לעתים מדובר בבעיה מסוכנת יותר.

תסמונת המדור אבחון וטיפול
רגל קצרה יותר

רגל קצרה יותר היא תופעה שכיחה. ברוב המקרים ההבדלים באורך הרגליים הם מילמטריים ספורים ואינם משמעותיים קלינית. לעתים ההבדלים גדולים יותר ועלולים לגרום לפגיעות בגב, בירך,בברכיים ועוד. למניעת נזקים עתידיים חשוב לאבחן בעיה זאת בזמן. 

רגל קצרה יותר
קרע בשריר התאומים

קרע בשריר התאומים? נזק בשריר הזה עלול להיות הסיבה לכאבים ולקשיי ההליכה שאתם חשים. תסמינים אלו מתפתחים לרוב במהלך פעילות גופנית ונגרמים בגלל מתיחה או קרע ברמות חומרה שונות בשריר התאומים (סובך) או בשריר הסוליה הממוקם תחתיו. 

קרע בשריר התאומים
מכתב: כאבי רגליים

כאבי רגליים

ד"ר בכר שלום רב 

אני כותבת לך כדי להודות לך על שהענקת לי איכות חיים משופרת. הגעתי אליך לפני שלושה חודשים פסימית ומיואשת, סובלת מכאבים עזים בכפות רגליי שנמשכו חודשים ארוכים, כתוצאה מדלקת חמורה. כל עמידה ממושכת הייתה מלווה בייסורים

כאבי רגליים
שין ספלינט בגלל שרירי ירך

שין ספלינט בגלל שרירי ירך חלשים היא תופעה שכיחה! האם חשבתם פעם למה חלק מהרצים סובלים מפציעות רגליים כרוניות וכאבים בעוד אחרים ממשיכים לרוץ ללא כול כאב ברגליים? ישנן מספר סיבות לכך, אחת מהן היא חולשת השרירים מייצבי מפרק הירך.

שין ספלינט בגלל שרירי ירך
כאבים ברגליים גורמים

כאבים ברגליים? גורמים ותסמינים שכיחים יעזרו לנו לזהות את הרקמה שניזוקה ואת חומרת הנזק. אנו נוטים ליצור עומסים קיצוניים על הגפה התחתונה במצבים רבים ולאורך זמן, אנו עומדים עליהן, הולכים, רצים, קופצים, משחקים או מרימים משקלות, הכול על הרגליים. 

כאבים ברגליים גורמים
שין ספלינט גורמים

שין ספלינט? גורמים ותסמינים עשויים להועיל באבחון הבעיה. גורמים ותסמינים אופייניים עשויים להועיל לנו בבואנו לבצע אבחנה מבדלת של מקור הכאב ברגל התחתונה. כאב באזור הזה מהווה פציעת ספורט שכיחה, השנייה אחרי תסמינים בברך לחיפוש עזרה רפואית. 

שין ספלינט גורמים
rambam
בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו

הבריאות על פי הרמב"ם (1138-1204)