קרינה מייננת הנפלטת בעת ביצוע צילומי רנטגן מזיקה בין היתר לחומר הגנטי בתאי הגוף ועלולה אף לגרום לסרטן. במהלך צילומי רנטגן נזקקים אנשים בעלי משקל עודף למנת קרינה גדולה יותר כדי לשקף את גופם ובכך עולה הסיכון שלהם לפגיעה בבריאותם. 

 קרינה נוספת זו חייבת להילקח בחשבון כדי למנוע הצטברות קרינה והשפעות שליליות.

רדיולוגיה, יולי 2009