Skip to main content

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

הרצאה בנושא היציבה וטיפוחה כוללת בין היתר הסבר על מהי יציבה, מה הם הגורמים המשפיעים עליה, מה עלול להיגרם לנו מיציבה לקויה ועוד.על פי ההגדרה המילונית של אבן שושן היציבה היא "מצב אברי הגוף בשעת עמידתו". לטעמי אין ההגדרה הזאת מקיפה מספיק. 

מבחינתי יציבה היא סידור אברי הגוף השונים בכול מצב בו אנו שוהים: ישיבה, עמידה, שכיבה, כפיפה ועוד או בכול מצב בו אנו מתפקדים: שינה, ישיבה מול מחשב, עמידה מול מחרטה ועוד. היציבה היא למעשה החלון דרכו אנו מביטים בבריאותו של מערכות עצב, שריר ושלד בכלל ושל עמוד השדרה בפרט. שמירה על יציבה טובה היא צעד חשוב במניעת בעיות בריאותיות רבות ובכללן כאבי גב, כאבי פרקים ושרירים. יחג עם זאת חשוב לזכור שבעידן הנוכחי אין זה פשוט לשמור או לשפר את היציבה שלנו. אורח החיים המודרני שהוא אורח חיים יושבני ועם מחסור בפעילות גופנית "מזמין" התפתחות ליקויים ביציבה ומהווים מכשול בדרך לשפר את היציבה.

hyperlordosisהרצאה בנושא היציבה וטיפוחה כוללת את הנושאים הבאים: 

  • מהי יציבה

  •  הגורמים המשפיעים על היציבה

  •  יציבה תקינה ומשמעותה

  •  דוגמאות ליציבה לקויה ומשמעותן הקלינית

  •  כיצד נאבחן יציבה לקויה

  •  כיצד נשפר את היציבה

  •  תרגילים לשיפור היציבה

המשך לקרוא אודות יציבה לקויה 

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

rambam
בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו

הבריאות על פי הרמב"ם (1138-1204)