Skip to main content

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

הרצאה בנושא ארגונומיה תכלול הסבר לגבי מה זה ארגונומיה, מה הקשר בין ארגונומיה לבריאות ועוד. תאונות עבודה הפכו לבעיה משמעותית עבור העובדים והמעבידים. אי ההתאמה בין דרישות העבודה ליכולתו הפיזית והמנטאלית של העובד מובילה לפציעות במערכות עצב שריר ושלד. 

הנזקים בגין אי תכנון או אי יישום ארגונומי במקום העבודה עולים כסף רב וכרוכים בעוגמת נפש, מוגבלויות גופניות ופוגמת בפריון וביצירתיות העובד. מחקרים מראים שעל כל דולר השקעה בארגונומיה המעביד מקבל שלושה דולרים חזרה. ההרצאות בתחום נותנות כלים מעשיים להתמודדות עם ארגונומיה לקויה למעביד ולעובד. ומעבר לכך קיימת שביעות רצון גדולה יותר מצדו של העובד. ניתן להזמין הרצאה העוסקת בתחום מיוחד : ארגונומיה והמחשב, ארגונומיה בתעשייה, ארגונומיה במוסך, ארגונומיה במשרד וכו... ניתן לשלב הרצאה עם בדיקה, התאמה ויישום ארגונומי. 

הרצאה בנושא ארגונומיה כוללת את הנושאים הבאים: 

 • office works מהי ארגונומיה?

 •  איך הארגונומיה יכולה לשמור על בריאותנו?

 •  למה מדברים על זה עכשיו?

 •  נתונים סטטיסטיים על נזקי הארגונומיה

 •  גורמי הסיכון האישיים ובסביבת העבודה שלך

 •  פציעות ממאמץ חוזר

 •  פציעות נפוצות 

 • industryעבודה נכונה במחשב הנייד (לעובדי מחשב)

 • תסמונת ראיית מחשב

 • חשיבות הפעילות הגופנית.

 • אסטרטגיה למניעת פציעות על רקע ארגונומי

 • שיפור הרגלי עבודה

המשך לקרוא אודות בדיקה ארגונומית עצמית

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

rambam
בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו

הבריאות על פי הרמב"ם (1138-1204)