Skip to main content

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

הרצאה בנושא כאבי גב תכלול בין היתר הכרת האנטומיה הייחודית של עמוד השדרה, הגורמים השונים לכאבי גב, מה הקשר בין ארגונומיה ויציבה לכאבי גב ועוד. כאבי גב ובכלל זה כאבי צוואר מהווים את אחת התחלואות השכיחות באוכלוסייה המערבית. 

במהלך חייהם כ- 85% מהאנשים סובלים לפחות מאירוע אחד של כאבי גב תחתון משמעותי וכשליש סובלים מארוע אחד של כאבי צוואר. כ 20 מיליוני אמריקאיםסובלים מכאבי גב כרוניים. ההוצאות והנזקים הלאומיים הנגרמים בגלל כאבי גב הם אדירים. על פי אומדנים שונים האמריקאים מוציאים עשרות ביליוני דולרים כל שנה בגין בעיה זאת. כאבי גב גורמים לעוגמת נפש גדולה ולנזקים כלכליים אדירים בגין אישפוזים, צריכת תרופות, נתוחים ותמיכות ממשלתיות. על ידי התנהגות נכונה ניתן לצמצם את הופעתם של כאבי הגב.

הרצאה בנושא כאבי גב כוללת את הנושאים הבאים:

הרצאה בנושא כאבי גב

  •  כאבי גב . רקע

  •  מה גורם לכאבי הגב שלנו? (שריר, דיסק, סחוס....)

  •  נתונים לגבי היקף הבעיה ומשמעותה הכלכלית

  •  אבחון כאבי גב

  •  שיטות הטיפול השונות בכאבי גב

  •  מניעת כאבי גב

  •  יציבה, ארגונומיה וספורט. חשיבותם למניעת כאבי גב

המשך לקרוא אודות כאבי צוואר

כואב לך? לתיאום בדיקה השאר מספר טלפון

rambam
בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו

הבריאות על פי הרמב"ם (1138-1204)